Referat af mobile.Ting møde - 18. marts 2013

 

Mødeleder: Sofie Fredborg
Referent: Flemming Lippke

Godkendelse af referat.
Referatet er godkendt.

Præsentationsrunde
Hurtig runde med hvem er hvem.

Møde med Council
Orientering og status fra møde med Counsil om mobile.ting teamets fremtidige rolle. Teamet står i et vadested lige nu og det vil være en god ide at gennemtænke teamets rolle og formål igen. Der er aldrig blevet skrevet et formelt kommissorium, hvilket der er udtrykt behov for. Mobile.ting teamets nuværende strategipapir kan være udgangspunkt for et forlag for et kommissorium.

Det stor spørgsmål er om vi kan være en katalysator - og kan vi pege på løsninger?

Teamets nuværende rolle er blandt andet at give overblik over mobile projekter og rådgive i forhold til kommende projekter jævnfør kravskatalog der pt. er under udarbejdelse.

Der er ønske om at vi skal sælge os som team og lave mere reklame for os selv. Vi skal være mere synlige på Ting, med f.eks. at have et fast indlæg i Tings nyhedsbrev. Det kan f.eks. være et indlæg omkring streaming og download problematikken.

Vi har en rolle i at byde os an til projekter. Der kan dog være en stor udfordring omkring kommunikationen - for hvor står vi i forhold til et projekt og hvilken retning projektet bevæger sig? Vi er klar over problematikken.

Fremtid for mobile.Ting - opgaver og sigte
Vi kan med fordel være opsøgende på mobilrelevante projekter. Det er dog meget vigtigt at vi ikke må sætte noget i stå. Vi kan hjælpe, vejlede og guide på mobilrelevante projekter, hvis projektet ønsker det.

Vi kan også være vejledende for nye projekter omkring hvad det kræver at lave et godt projekt og hjælp til kravspecifikationer.

På det taktiske og vejledende niveau, kan vi f.eks. græsse input om mobiltrends, nye platforme og mobilteknologi. Hvad sker der på mobilområdet rundt om i verdenen i relation til hvad vi kan bruge det til i Ting og Bibliotekerne.

Vi kan også byde på det forkromede overblik via Projekt oversigten over hvad der sker rundt om i den danske biblioteksverden af mobilprojekter. Vi hjælper her med overblik og præsentation af hvad diverse projekter kan og evt. kommer til at betyde.  

Hjælpefunktion - vi kan hjælpe med mobilrelevante problemer som f.eks. hvor man finder open source kode om f.eks. RIFD eller argumentet reality.

Der er brug for at udarbejde et kommissorium og stille skarpt på teamets hovedopgave og snitfladerne mellem Counsil, specifikke projekter og de andre teams som f.eks. ding- og content teamet. Vi skal finde en afgrænsning på niveauet og nøgleord til givne forudsætninger. Vi skal for eksempel ikke til at drifte projekter og vi skal heller ikke have aktiver i projekter eller være ejer af projekter.

Vi kan tilbyde os som sparringspartnere til projekter. Vi skal finde en model at arbejde videre på – for eksempel, da BAPPS projektet kom og præsenterede projektet og vi gav input. Projektet fik en række ideer med hjem og vi fik større indblik og briefing om projektet.

Mobile.ting teamets mødefrekvens er fortsat 4-5 gange om året.

Streaming og download
Blogindlæg laves af Carsten Kaa på baggrund af oplæg fra diskussion i teamet. Note herfra udleveres af Ewan.

Eventuelt
Tema ideér til næste møde:

·         ”Øjebliksbillede - hvad har folk i lommerne af mobiler / tabs "enheder".

·          ”Mikrobetaling / Passbook” ?

·         ”Hvad sker der lige nu af mobil udvikling på Biblioteksområdet”.

·         ”Mobilt lånerkort” - se evt. www.laanerkort.dk (Silkeborg)

·         ”Borger dk” Se dit biblioteksforhold på borger.dk

Kravskataloget er under udarbejdelse.
Temadagen udsættes, idet vi venter på afklaring fra DDB.
Tjek også vuforia.com

Næste møde
Sofie sender en Doodler til kommende mødedatoer ud. Alle bedes venligst give et par bud.

Grupper: