Intelligent materiale-formidling

Projekttitel: Intelligent materialeformidling

Indsatsområde: Det inspirerende og perfor-mative biblioteksrum

Projektejer: København

 

Resume:

 Projektet vil udvikle, teste og implementere et formidlingsværktøj, der kombinerer visuelt overblik over biblioteket med formidling af det enkelte materiale, og derved skabe sammenhænge mellem bibliotekerne fysiske og virtuelle samlinger. Et håndholdt formidlingsredskab vil ved brug af QR codes eller stregkoder opnå en innovativ formidling helt ned på det enkelte materiale samt en præsentation af helheden i biblio-tekets samlinger. Håndholdte enheder skaber nye behov for at få informationer når behovene opstår og dermed nye inter-aktionsformer. Projekter som IMS og T!NG gør at materialerne ikke kun er søgbare, de er også lokaliserbare samt beriget med data fra T!NG brønden. Nøglebegreber er grafisk overblik, præsentation og formidling af sekundære data, inspiration om andre relevante materialer og informationer via tagging af emnetal, em-neord, QR codes, RFID teknologi eller stregkoder.

Grupper: