Principper for listevisninger

 

Glimrende at ding2tal skitseforløbet allerede er så langt.

Fra vores forløb med Frederiksbergs biblioteker, har det været vores erfaring, at man med fordel kan etablere mere grundlæggende principper for lister og materialer inden de mange konkrete sider skitseres i detaljen.

Dels har man per materiale ret ofte mange mulige handlinger uanset hvilken liste materialet vises i.
Dels har man per liste ligeledes mange mulige handlinger man kunne foretage sig for alle eller udvalgte materialer i en liste.
Desuden vil det være praktisk og pænt med en løsning, som kan håndtere kommende handlinger, uden vi skal tilpasse design eller navigation.

Derfor foreslår jeg at man på alle materialer, uanset de er i lister, som teasere eller fulde visninger, placerer en knap der åbner/viser de mulige handlinger for materialet i den givne kontekst. Tilsvarende under alle lister: en knap, der viser de handlinger man kan applikere på hele listen eller de afkrydsede emner i listen. På side 17 i denne wireframeskitse ses tre principper ved listevisninger: 

-Handlingsknap på materialer
-Massehandlingsknap
-Fanenavigation mellem relaterede listetyper.

Dette giver en række fordele. 
Handlingerne samles helt tæt på listerne og materialerne. Eksempelvis undgår man at handlinger som "Ændre afhentningssted" og "Sæt i bero" skal ligge som separate sektioner længere nede på siden som i v004

Brugeren oplever det samme interface til alle lister med materialer.

Fra et kollaborativt udviklingssynspunkt giver det alle de forskellige udviklingsteams en ensartet måde at udvide de handlinger, en bruger har adgang til, uden man skal omtænke eller tilpasse design eller navigation.

Eksempelvis vil vi med personaliseringsmodulet tilføje "Tilføj til huskeliste" og "Følg emne xxx" i handlinger man kan foretage sig på et materiale (I relevante kontekster). De handlinger de forskellige moduler bidrager med markeres med en vægt udfra den givne kontekts. Således vil "Afmeld reservering" selvfølgelig være blandt de øverste når man er i reservationslisten, mens mindre relevante handlinger vil enten være helt væk eller under et "> Mere" punkt.

Fra centralt hold kan disse lister lettere themes,designes og udvides. Det nedbringer arbejdet for hvert bibliotek med at implementere eget design og evt. egne handlinger.

Antallet af handlinger påvirker ikke design eller navigation.

Design og ui-arbejdet med kommede lister reduceres, hvis vi er heldige, til valg af kolonner, faner og handlinger.

Principperne kan udvides til forfattere, emner og tags.

 

I designskitserne til Frederiksberg ses handlingsknappen omkring i brugerfladen mange steder her.
Vi har dog i denne skitse ikke fået tegnet massehandlingsknappen ind, ser jeg.

Grupper:

Kommentarer

Nærmere forklaring

Hej Martin

Helt enig i det med de grundlæggende principper for lister og materialer. Vi skal prøve at tænke det ind.

Jeg tror dog, jeg kunne have god brug for en nærmere forklaring af de wireframes, du henviser til, gerne face to face eller evt. vha. et eller andet screen casting.

Gennemgang

Hej Morten

Natuligvis. Jeg gennemgår gerne skitserne. Lad os evt. koordinere en samlet gennemgang for hvem der måtte have interesse i ding2tal.