Overførsel af accessionsdato til Artesis Databrønd. Ret/tilføj trim i ToTING-scriptet

Vi arbejder på at katalogposternes accessionsdato overføres til Artesis Databrønd, samt at den gøres søgbar. 

DBC og  Axiell er nu kommet frem til at :
 
  • Axiell placerer første accessionsdato i 096 *t og DBC medtager det i danmarcxchange-formatet i brønden. 
  • DBC vil arbejde på som minimum at gøre delfeltet søgbart i et separat index via danmarcxchange-delfeltet.

ding-bibliotekerne opfordres derfor til at rette/tilføje trimmet "SCfx toTING firstacqdate" med værdien t (jvf dokumentationen til DDE Libra Webservices). Herved bliver første accessionsdato gemt i 096 *t 

Endvidere vil DBC gerne have ding-bibliotekerne til at give en tilbagemelding på, om der er et stort behov for at kunne se datoen i de udleverede DKABM-poster?

DBC arbejder IKKE på at få oplysningerne med ind i DKABM-delen, før de ved, om det er et stort ønske hos os.Vi arbejder jo på at accessionsdato overføres til DBC samt gøre søgbar. 
 
DBC og  Axiell er nu kommet frem til at :
 
Axiell placerer første accessionsdato i 096 *t og DBC medtager det i danmarcxchange-formatet i brønden. ÅKB har allerede fortaget det trim, der skal til for at overføre oplysningerne for vores vedkommende.
 
DBC vil arbejde på som minimum at gøre delfeltet søgbart i et separat index via danmarcxchange-delfeltet.
 
 
Og nu til sagen og det I skal mene noget om:
 
Er der et stort behov for at kunne se datoen i de udleverede DKABM-poster?
 
DBC arbejder IKKE på at få oplysningerne med ind i DKABM-delen, før de ved, om det er et stort ønske hos os.
Grupper:

Kommentarer

Hvor ligger dokumentationen?

Jeg har forgæves ledt efter dokumentation af "SCfx toTING firstacqdate", både i DDELibra WebServices (Alma 1.2.4), Chg dokumentationen til DDELibra Web Services 9.8.44 og en dokumentation til toTING ver. 1.0 (som er den eneste, jeg nogensinde har modtaget fra Axiell) Har I fundet noget, vi ikke har?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.