Hjælp til test af ding 1.8.0-rc1

Core.team vil gerne have hjælp med test af ding 1.8.0-rc1

Den indeholder:

 

Fejlrettelser:

 

#1869JavaScript-fejl i IE7/8 no tags √ g-waitingfordeployment

Rettelse af JavaScript fejl i IE7/8 . Fejlen fik admin-interfacet for det nye åbnningstidsmodul til ikke at virke i disse browsere.

Test admin-interfacet til åbningstidsmodulet I IE7 og 8

 

#1867WAYF redirect fejler efter login no tags √ g-waitingfordeployment

Når man logger ind via WAYF skulle man blive sendt tilbage til den side man kom fra. Mikkel har gjort opmærksom på at dette ikke sker, hvis man har block cache aktive.

Test indlogning med NemID

 

#1889Alternator mobil themet brækker alvorligt på 1.7 no tags g-waitingfordeployment

Fejlrettelse af postvisning på mobi-sites, bl.a. manglende titel og forfatter og manglende availability på materiale visning

Test postvisning og tilgængelighed/beholdning  på mobil-site

 

 

 #1892Encoding af søgeargumenter no tags √ g-waitingfordeployment

Encoding af søgeargumenter

Test søgninger med ”&” (Test evt. søgning generelt for en sikkerhedsskyld)

 

 #1864Fejl ved visning af collection no tags √ g-waitingfordeployment

Det er ikke noget at teste, da det er en ren back-end oprydning i databasen.

 #1860Indholdsnoter visees ikke altid "indholdsbeskrivende note" visning √ g-waitingfordeployment

Indholdsbeskrivende noter vises kun på nogle poster.

Test at faust 26498716 har indholdsnote

 

#1853Kampagner vises ikke på søgeresultat-siden no tags g-waitingfordeployment

Test af visning af kampagner på søgeresultatsiden

 

Nye moduler/funktioner:

#1857Nyt åbningstidsmodul bningstider √ g-waitingfordeployment
Nyt åbningstidsmodul med mulighed for at et bibliotek kan have flere åbningstider pr. dag.
Test back-end funktion med inddatering af åbningstider for xx-bibliotek; opret forskellige (to-delt, alm., faste lukkedage m.v.)test visning af åbningstider, herunder bladring

OBS! til de biblioteker, der har mobil-site:

Ændringerne i åbningstidsmodulet afføder at der skal rettes i mobil-sitet. Mobil-sitet har sine egne views og panels. Disse skal rent programmatisk rettes, så det korresponderer med det nye åbningstidsmodul, hvis datastruktur åbenbart er anderledes, end det gamle modul.

Hvis du har dit eget sub-theme og har overskrevet ”node-library.tpl.php” skal du opdatere denne i forhold til den, som kommer med dynamo. Ellers vil åbningstider ikke blive vist. Derud over skal i være opmærksomme på at alle åbningstider vil være lukket som default.

 

#1858mobil felt til listevisningsbilleder no tags √ g-waitingfordeployment   

tilføjer et separat felt til upload af mobilt listevisningsbillede.

Test oprettelse og visning af blogindlæg m. billede på  web og mobil site

 

 

#1859Forbedret markering af åbent/lukket på kort, samt oversigten over biblioteker no tags √ g-waitingfordeployment

Baseret på feed-back fra KKB´s brugerundersøgelse, er der lavet et par ændringer af visning af åbent/lukket på kort samt i oversigten over Biblioteker

Test oversigten Biblioteker, visning af åbent/lukket

 

 #1887Ebog - skift af materialetype no tags √ g-waitingfordeployment
Ebogsposterne (kilde: ereolen) indeholder materialetypen Netdokument men den vil DBC ændre til ebog. Herefter vil søgninger / facetter m.m. blive nemmere/bedre.
Test søgning/visning af ebøger fra f.eks. eReolen. OBS Ændringen i Brønden sker så vidt vides 1.6.12

 
Rettelser af teknisk karakter:

 

#1886Optimering af teaser visning af indholdstyper med ting ref. no tags √ g-waitingfordeployment
Rettelsen giver hurtigere load / visning af poster

Når man viser lister af blogindlæg, arrangementer eller statiske sider, blev alle refererede materialer hentet. Det gør det ikke længere, da dette gav dårlig performance, da langt de fleste ikke viser de hentede informationer.
Så test at dine lister ser rigtige ud under (se http://stg.aakb.dk/tags/temalister)

 

#1882  Webform modul opdateret no tags√ g-waitingfordeployment
Webform modulet er blevet opdateret til version 3.17 for at rette et sikkerhedshul

Test: Hvis dit site benytter webform modulet, skal du teste om du kan oprette webforms.

 #1874Ændring af styling klasser i ding mobil tema (Alternator) no tags √ g-waitingfordeployment
Test om toppen af mobile sitet stadig ser rigtig ud i forhold til produktions sitet. Alle, der benytter ding mobil sites skal tjekke at deres site ikke ændrer udseende.

#1879Opdatering af kodedefinitioner no tags √ g-waitingfordeployment

Opdatereing af  de programmatiske definitioner af en række elementer i Ding.

opdateret de programmatiske definitioner af en række elementer i Ding.

Test som minimum bør testes at følgende sider fungerer som før:

o   Artikelvisning

o   Arrangementsvisning

o   Facilitetsvisning

o   Biblioteksvisning

o   Portalbiblioteksvisning

o   Tag/nøgleordsvisning

o   Emnesamlingsvisning

 

                         

 #1884Tilføjelse af klasse til visning af detaljer på materialer no tags √ g-waitingfordeployment 

Test at visning af detaljer vises på samme måde som før

 

 #1886Optimering af teaser visning af indholdstyper med ting ref. no tags √ g-waitingfordeployment

Rettelsen giver hurtigere load / visning af blogindlæg med mange titler fra Brønden
Test visning af blogindlæg med mange (flere end 10) titler

 

 

 

Se detaljer for releasen her:

https://libraryding.lighthouseapp.com/projects/27862-hovedspor/milestones/current

 

Fejl vedr. ding grænsefladen oprettes som sædvanligt i lighthouse med god dokumentation (skærmdunps, beskrivelse, browser etc.)

 

mvh

Gitte Barlach

 

 

 

Grupper:

Kommentarer

Samt hjælp til test af ding 1.8.0-rc2

 

Følgende tickets er kommet med i ding 1.8.0-rc 2 :

 

✔ #1890ding_redia_feeds

 

✔ #1865Optimering af ting referencer

 

✔ #1896Anvendelse af make file til hentning af mobile moduler

Bemærk at denne opgave er ret teknisk. Den primære måde, den kan verificeres af forretningen er at mobil-sitet stadig kan afvikles.

✔ #1878Temasider: Blog/event tilknytning giver 2x headers
 

✔ #1897Temasider

 

✔ #1898Handlinger ved tidsskrifter 
vi have verificeret at de handlinger (reservering mv.), man kunne foretage før ændringen blev indført, stadig fungerer som de skal. Ændringen forventes ikke at have konsekvenser for brugerne, men test visning og reservering af tidsskrifter og periodica allligevel.

 

 

I må meget gerne være behjælpelige med at hente koden ned og teste!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.