Ding2 kodebasen overgives til TING Community

Så skete det endelig. Kodebasen som DBC har udviklet, og som skal danne fundamentet for TINGs CMS, for nuværende kaldt DING2, er lagt ud som Open Source og samtidig overgivet til TING Community.

TING Community er rigtig glade for frigivelsen af Ding2 kodebasen, som vi betragter som et stort skridt på vejen mod skabelsen af Danmarks bedste CMS og hjemmeside til bibliotekerne, og ikke mindst som et konkret bevis på at samarbejdet i TING fungerer og skaber resultater.

Med frigivelsen af kildekoden følger en række forbehold, som man skal have for øje, hvis man ønsker at hente koden ned.

For at skabe et optimalt grundlag for at biblioteker fremover kan samarbejde og videreudvikle på koden, har Core Team (Læs om Core Team) formuleret en række code guidelines som snart bliver vedtaget. De skal sikre en fælles standard for struktur, kvalitet og dokumentation af koden. Der ligger en vigtig opgave i et sikre at Ding2 kodebasen også overholder denne standard.

Ding2 er i sin nuværende form at betragte som en fælles kodebase og ikke et system som ethvert bibliotek umiddelbart kan installere og benytte til deres nye website. Fremadrettet skal der laves et fælles basis-theme (brugergrænseflade) og defineres, hvilke moduler en kommende Ding2 distribution (pakkeløsning) skal indeholde.

For biblioteker, der skal igangsætte udviklingsprojekter, giver frigivelsen af kodebasen interesserede udviklere en forsmag på hvordan Ding2 fungerer og hvilke muligheder, der er for at videreudvikle på systemet.

Instruktioner til hvordan kildekoden til Ding 2 kan hentes er på GitHub: https://github.com/ding2/ding2

 

Med venlig hilsen

Mats Hernvall og Bo Fristed

TING Council

Grupper:

Kommentarer

Til lykke!

Til Lykke og Godt gået!
Der er næsten kun et nationalt / nordisk / europæisk / internationalt udviklet open source bibliotekssystem tilbage at drømme om. Det burde være en lettere udviklingsopgave end Ding, for der er jo eksisterende open source bibliotekssystemer at starte udviklingen op sammen med, og ... der er rigtigt mange penge at spare i et nationalt eller bare nordisk perspektiv. Det kunne være så fedt hvis EU ville støtte udviklingen af et frit bibliotekssystem.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.