ding 1.6 er på gaden

ding 1.6. er released d. 29. juli 2011

Releasen indeholder: 

Fejlrettelser:

 • Lånerstatus. Tidskrifter: visning af årgang og nummer på reserverede/lånte tidsskrifter (#1226)

 •  Lånerstatus. Fjernlån: reserveringskø-nr er fjernet (#1595)

 •  Lånerstatus. Dine lån: materialenr. genindsat (var fejlagtigt forsvundet) (#1209)

 • Lånerstatus. Interessedato: ved ændring af interessedato på reserveringer, bruges nu "dansk format" dag-md-år (#1560)

 • Lånerstatus. Bekræftelse på fornyelse af lån (#1750)

 • Kurven. tilhørsfilial i kurven opdateres nu altid med brugerens setting i profilen

 • Kurven. Enkelte materialer kan ikke lægges i kurv (#1779)

 • Profil. Interesseperiode: default indstilling på 6 mdr. opretholdes, når brugeren ændrer tilhørsfilial i sin profil (#1692)

 • Profil. Ænding af afhentningssted i DDELibra (GUI) slår nu også igennem på profilen på hjemmesiden.

 • Indlogning. Andre biblioteker kan logge ind med biblioteksnummer (#1289)

 • Udlogning. Brugere med IE8 kan ikke længere trykke på browserens tilbageknap og se navn og antal reserveringer på forsiden efter udlogning (#1689)

 • Karensbelagt musik – hjælpetekst ”Må p.t. ikke lånes ud” (#1447)

 • Ændring af visningsnavn på medarbejderprofil slår nu igennem (#1098)

 • Ved blokering er der ikke længere adgang til at se brugerens navn og adresse i profi (#1733)

 • Reservering. reserveringsknap er fjernet fra PIF-posten i visningen af årbøger

 • Reservering. reservationer af visse tidsskrifter fejlede pga. manglende encoding (alma version 9.8.44 kræver at urlerne er utf8 og url-encoded) (#1736)

 • Reservering. enkelte tidsskrifter havde en inaktiv reserver-knap (#1766)

 • YouTube video´er kan nu hentes ind (#1253)

Ny udvikling

 • Modul til rankeringsindstillinger.
  DBC har nu lavet det således at bibliotekerne selv foretage en række rankerings-indstillinger i forhold til kilder i Brønden. Derfor er tilføjet et lille modul i backend, der gør det muligt for biblioteket at lave disse indstillinger. I første omgang (dvs. release 1.6.) trigger modulet userDefinedRanking, som ændrer ved rankeringsindstillingerne generelt, så man eksempelvis kan indstille at titelfeltet skal være vigtigere i rankeringen end forfatternavnet.

 • Teknisk udvikling:

  omskrivning af ding search client

  kort via Open layer

 

Jeg har opdateret den samlede release-oversigt

(dokumentet "Gennemførte ding-releases": http://ting.dk/document/gennemfoerte-dingreleases)

Det anbefales, at bibliotekerne opgraderer til rel.1.6. inden udgangen af september måned 2011. Læs mere her:

http://ting.dk/blog/opgradering-til-dingrelease-16

Grupper:

Kommentarer

Kildekode?

Ifl. download siden er det fortsat v1.5.2. På Github er tagget v1.6.0 fra ultimo juni.

Hvor vi kan finde den korrekte kildekode til denne release (branch/tag)?

Tak! Undrede mig blot over at

Tak! Undrede mig blot over at den blev tagget d. 13 juli, hvorimod denne post siger release d. 29. juli :-)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.