Billetbooking og ding.TING

Alle biblioteker har arrangementer, og der er flere steder et ønske om muligheden for at brugerne kan bestille billetter til disse på bibliotekets hjemmeside.

En mulig ekstern løsning er Place2book, hvori alle typer arrangementer kan oprettes og efterfølgende linkes til fra egen hjemmeside. Man slipper selv for problematikken med betalingsløsning, ligesom der bagefter er styr på overblikket med antal solgte billetter m.m. Ydermere oprettes alle events også i Kultunaut, når de oprettes i løsningen. Place2book passer alles budget, i der er mulighed for at lade driften af den være 100% reklamefinansieret.

Vejle Bibliotekerne har valgt at bruge place2book, og er nu i samarbejde med place2books udviklere i gang med et ding_place2book modul. Modulet sigter i første omgang efter at events oprettet i ding automatisk eksporteres til Place2book, så man kun skal oprette et event ét sted, hvorefter samme event er at finde i både egen hjemmeside, place2book og Kultunaut. Linket fra egen hjemmeside over til billetbestilling hos place2book skal automatisk dannes.

Modulet er ikke tænkt som en del af Ding, men som en tilføjelse. Vedligeholder af modulet er Vejle Bibliotekerne, og alle interesserede kan rette henvendelse til Ewan Andreasen (ea@vejlebib.dk). 

Grupper:

Kommentarer

Tilføj til modullisten?

Det lydet godt, Ewan.

Jeg prøver at samle en wiki side over Ding! moduler under udvikling. Kan jeg få til at tilføje ding_place2book på listen og gerne med et link til denne side?

Det har vores interesse

Hej

 

Det lyder godt. Vi benytte pt. billetto som billetsystem men det har sine svagheder. Vi har derfor stor interesse i at være med til testning af ovenstående modul.

 

Hilsen Mette

Jeg har tilføjet modulet til

Jeg har tilføjet modulet til listen på  Ding! moduler under udvikling.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.