Tilfreds med betjeningen på biblioteket?

Flere steder i Aarhus Kommune kan du støde på en stander med en iPad, hvor du bliver spurgt om du er tilfreds med betjeningen. 

Projektet hedder b7 og baggrunden for projektet er, at give borgerne mulighed for at give deres besyv med, ved at de kan markere deres tilfredshed/utilfredshed når de forlader en kommunal serviceenhed. Tilfredshedsmålinger har flere funktioner. Effekten heraf forstærkes væsentligt, når den er digital, dynamisk og i realtid:

1.     Man får realtidsinformation om tilfredshedsgraden, som kan aggregeres og anvendes som ledelsesinformation

2.     Borgerne bliver ”tilfredse” med at kunne ytre tilfredshed/utilfredshed

3.     Medarbejderne animeres til at agere så der er større sandsynlighed for at brugerne giver en positiv respons

Projektet består af to dele: Først har vi udviklet en testversion, der er en generel løsning, der kan testes i alle kommunale services. Testversionen skal testes i de kommende uger, hvorefter vi  - på baggrund af erfaringerne –udvikler og idriftssætter den endelige version. Testversionen bliver i øjeblikket testet på forskellige lokationer i Aarhus Kommune, herunder Borgerservice, svømmehaller, bibliotekerne, Godsbanen, Folkestedet, Planlægning og Byggeri  m.v.

Testversionen kan ses her: http://smiley.aakb.dk/client/ (Servicen er optimeret til en iPad (tablet), men kan fint ses på en PC – dog ikke i Windows Explorer.) Statistikken sendes en gang om ugen til den der opretter den enkelte device. Statistikken kan ses her: http://smiley.aakb.dk/stats/?macid=TTTTT1&week=2&year=2014

Vi kører test i 2 uger, og her er præmissen, at data publiceres på ODAA (http://odaa.dk). De data der bliver indsamlet, bliver lagt ud på ODAA, hvilket der flere grunde til. ODAA handler om at stille kommunes data til rådighed for borgere, virksomheder og organisationer. Dette for at andre kan være med til at berige/kvalificere vores data, anvende dem som grundlag for at skabe applikationer (tjene penge) o.s.v. Men et bærende element er også, at den frie adgang til data – at kommunen åbner op og giver indsigt, indeholder et demokratielement, som vi gerne vil understøtte i ODAA og i Smart Aarhus.

Udover at vi tester løsningen på kommunens borgere, går alle deltagere sammen og definerer den fremtidige funktionalitet.

Den næste version skal være kontekstafhængig, altså med svarmuligheder der passer til hvor devicen er stillet op. Men i de næste par uger, handler det alene om at prøve konceptet af.

Ønsker du mere information om b7?

Så er du velkomme til at kontakte Elin Hansen, ITK, Aarhus Kommune, eih@aarhus.dk  

Projektet har også fået sin egen plads på ting.dk til formidling. Find det under projekter

Grupper: