Opsamling på Netværksmøde for redaktører 9. april 2014

  • Ekstern oplægsholder, Anders Rosenlund fra Aroskurser, holdt et meget inspirende oplæg om at skrive til nettet. Hans powerpoint er vedhæftet. Anders tilbyder 25% rabat på interne kurser for jeres samlede mængde af webredaktører inden for en overskuelig fremtid. Kontakt ham for nærmere information på anders@aroskurser.dk
  • Vores 2 interne oplægsholdere, Carsten Bo Vilhelmsen fra Taarnby og Lene Frandsen fra Århus, var ligeledes meget inspirerende i deres oplæg om henholdsvis BPI og Biblioteket App. De kan også kontaktes for mere information. 
  • Opsamling fra punktet om idéer til temamøder og kaffemikken er vedhæftet
Upload