Workshop om formatering og søgning vedr. musik

 

Den 25. april 2013 på DBC, Tempovej 7-11, Ballerup

 

DBC har i forbindelse med migreringen af bibliotek.dk til brøndteknologi (version 3) nedsat en strukturarbejdsgruppe, som bl.a. har set på musikområdet. Brøndteknologien i version 3 indeholder flere muligheder for søgning og visning end de tidligere versioner. Samtidig har der i Ting (senest på ding.team møde den 27-2-2013) været diskuteret mulighederne for en bedre søgning og visning af musik. Derfor inviterer vi Interesserede fra bibliotekerne til en workshop den 25. april. Det skal understreges at der ikke er en teknisk workshop, men en workshop om slutbrugeres behov. Vi vil gerne præsentere de tanker DBC har gjort sig i forbindelse med søgning og visning i bibliotek.dk med hensyn til musik – og høre hvilke tanker bibliotekerne har gjort sig på baggrund af de erfaringer der er høstet med brugergrænseflader baseret på brønden (version 2).

Vi vil publicere nogle uddrag af arbejdsgruppens rapport samt nogle eksempler på hvordan visningen kunne se ud i bibliotek.dk.

 

Dagsorden:

10:00 – 10:15 Ankomst og morgenbrød

10:15 – 10:45 Orientering om de tanker som DBC har gjort sig med hensyn til strukturrelationer for musik på kortere og længere sigt. Oplæg ved: Simon Ørregaard, teamleder for katalogisering af musik og artikler, Hanne Hørl Hansen, bibliografisk konsulent, og Niels Jensen, product owner på OpenFormat.

10:45 – 11:45 Diskussion og opstilling af use cases for musik.

11:45 – 12:30 Frokost

12:30 – 13:30 Opsamling i plenum af diskussion og use cases.

 

Tilmelding til nje@dbc.dk senest 23. april 2013.

Grupper: