Storskærmsløsning der er integreret med ding (Drupal) websider?

Findes der i TING-fællesskabet nogen, der har en storskærmsløsning, der er integreret med deres ding-webside? Dvs. hvor storskærmsindholdet redigeres via Drupal CMS og evt. hvor indhold fra webben kan genbruges som storskærmsindhold. 

Kommentarer

Indholdskanalen

AAKB har udviklet en løsning der hedder Indholdskanalen. Kildekoden ser ud til at ligge frit på GitHub her og her.

Jeg kender desværre ikke meget mere til løsningen, men det kan kan være de selv kan fortælle mere om det.

 

easy.screen

Hej Kasper 

Vi (inlead) har en løsning som løser alle de forhold som du nævner. 

Du er meget velkommen til at kontakte os 

 

peter

Indholdskanalen værd at kigge på

Som Kasper er inde på, så kunne Indholdskanalen nok godt rumme et potentiale i den retning.

Læs mere om projektet her: http://ting.dk/blog/indholdskanalen-20-er-klar-til-brug-og-gratis-i-2013

Dorthe Brandt Larsen, ITK, Aarhus Kommune er projektleder.

Indholdskanalen 2.0

Vi arbejder ganske rigtig med en infoskærmsløsning til storskærme baseret på Drupal. Vi har en færdig løsning kørende på http://service.indholdskanalen.dk/ som er baseret på den kodebase Kasper også referere til, https://github.com/aakb/indholdskanalen_service.

Vi har endnu ingen færdig installationsprofil til systemet men der er tale om en national tjeneste som alle kan få adgang til så kontakt Dorthe for at få en bruger, https://www.aakb.dk/users/dbl

Indholdskanalen integrere ikke til Ding-websitet og så vidt jeg ved er det heller ikke en del af roadmap for systemet. Men det kunne jo være en opgave for andre :) vi er jo open source.

- Rasmus

Tak

Tak for referencerne Zorp mfl. Jeg vil kontakte Dorthe for at høre mere om Indholdskanalen og om den lever op til vores ønsker/behov. Hvis ikke, kan vi jo overveje at videreudvikle på det og give det tilbage til fællesskabet. Måske der ligefrem kan laves et udviklingsprojekt af det :)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.