Open source publikumsmaskiner case study - Deichman

Ser med glede at Ting og Danske bibliotek nå gjør en grundig innsats for å undersøke bruk av open source på publikumsmaskiner i bibliotekene. Ting.dk er gode på det vi i Norge ikke er så flinke til -- brukerundersøkelser.

Vi venter derfor med glede på deres konklusjoner, og kan i mellomtiden komme med våre erfaringer:

Vi gjorde før årsstart 2011 en helomvending og begynte å konvertere våre publikumsmaskiner til det som kalles halvtykke klienter (klienter uten harddisk som kjører operativsystemet lokal i minnet) og ren åpen kildekode.

Vi gjorde ingen brukerundersøkelser på forhånd, men satte igang med å utvikle et eget system basert på følgende erfaringer:

  • 95% av publikum bruker rene nettjenester (epost, browsing, sosiale tjenester)
  • de resterende 5% har behov for tekstbehandling og billedbehandling
  • publikum er selvstyrt, de vil gå rett bort til en ledig maskin og prøve selv. Hvis de ikke får det til vil de spørre.
  • hvis ingen maskin er ledig vil de fleste brukere sjelden vente mer enn 10-15 min før de går igjen

På relativt kort tid satte vi sammen et system med en tjener (ubuntu server 11.04) som serverer live-bilder (lubuntu 11.04) som lastes over nett av de ulike klientene. lubuntudistribusjonen er nedskåret til de elementære program og tilpasset med et web 2.0 grensesnitt (lxlauncher) og lokale tilpasninger (skriver, innloggingsbilde, hjemmeside i nettleser, etc.). Mai 2011 innførte vi også et kontrollsystem (libki) som vi itlpasset til vårt eget biblioteksystem og brukerbase slik at publikum kan logge inn med lånenummer og pin-kode.

Vår erfaring er at publikum er veldig positive til dette systemet. Spesielt siden det har gitt oss muligheten til et langt bredere tilbud. Maskinelle kostnader er 1/3 av tidligere (mac) og administrasjon av maskinene er sentralisert og langt enklere, samt 100% vedlikeholdsfritt (virus, malware, installasjoner, etc.)

Vi har samlet opp våre erfaringer etter et halvt års bruk (i tre deler):

All teknisk dokumentasjon ligger her: (feilmelding, kildekode, wiki, brukerdokumentasjon, utvikling, etc.)

Vi bidrar gjerne med mer info, og er mer enn interessert i samarbeid.

Vi har også en live rss-feed for statistikk over bruk: http://libkistats.deichman.no/

klienter i bruk: 66
totalt antall innlogginger: 31259
gjennomsnittlig innlogging: 40 min
totalt: 20797t 25min
 

Grupper:

Kommentarer

Meget interessant!

Hej Benjamin

Velkommen i bibOS1 gruppen og mange tak for dit indlæg omkring indførelsen af Open Source på jeres publikumsmaskiner. Det er rigtig spændende læsning. Vi er endnu ikke påbegyndt udviklingen af systemet til vores publikumsmaskiner, så derfor er jeres erfaringer rigtig gode at have med i den videre proces.

Vi vil meget gerne fortsætte dialogen og samarbejdet. Vores udviklingsproces vil løbende blive dokumenteret her på sitet.

Mange hilser

Niels

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.