Om Randersbib.dk

Her vil jeg gerne fortælle lidt omkring Randers Biblioteks nye hjemmeside og hvor den adskiller sig fra hovedsporet.

Som udgangspunkt har vi taget hovedsporet som Århus og København har udviklet og brugt det. Vi startede med version 1.4 og skiftede over til version 1.5 når den kom. Den største forskel på randersbib.dk og de andres sider er at vi har en helt anden holdning til organisation af side end i Århus og København.

Århus og København har mange ret store filialer og har derfor organiseret deres site meget omkring at disse filialer hade en selvstændig forside og profil. Til gengæld så opfatter vi os som grundlæggende et bibliotek med et par mindre filialer. Derfor har vi organiseret vores side på en mere traditionel måde med en overordnet menu og undermenu ud i siden. Vi har stort set ignoreret den indbyggede opdeling i alting på biblioteker.

Vi har også valgt at køre på windows og IIS. Hvis vi hade læst dokumentationens bemærkning om at det at køre på windows er: "Windows is probably a world of pain." hade vi nok aldrig gået i gang men dokumentationen fandes ikke på det tidspunkt. Vores grund var at vi hade oprindeligt valgt Arena som CMS system og indkøbt serverkapacitet for hoste den som så ville stå ledig og ubenyttet hvis vi valgte en hosting ud i byen. Vi var alle windows mænd her som ikke kendte ret meget til Linux så derfor fald valget på windows med IIS.

Overordnet set er det gået meget godt. Den sværeste del var faktiskt at få Drush og buildsystemet til at køre på windows. Microsoft har lavet en del for at få PHP til køre bedre på på en IIS så den del har fungeret nogenlunde. Performancemæssigt så har DBC drillet os en del i den her første uge så har ikke rigtigt fået en baseline omkring hvor godt serveren kører når alle services er til rådighed og stabile.

Ellers har vores indsats meget handlet om at teste systemet og rette mindre fejl. Vi har selvfølgeligt lavet vores eget design baseret på standard tema som fulgte med. Vi har redesignet visningen af den enkelte post. Vi syntes at brugeren blev præsenteret for for mange informationer som vi har skjult under et vis mere link. Vi har også lavet Andre Der Har Lånt listen om til en visuel liste med forsider alla forsidekarusellen.

Den største enkelt ændring vi lavade handlede også om Andre Der Har Lånt modulet. Vi oplevede at visningen af den enkelte post var meget langsom (20 sekunder+) hvis posten ikke hade været hented før og derfor cachet. Når vi kiggede på koden så vi at hver visning af materiale medførte 25 kald til brønden for at tjekke om biblioteket hade det materiale som ADHL servicen hade forslået det ændrede vi til et kald til Alma hvor vi spørger om biblioteket har materialerne i et hug. I det hele taget har vi ikke oplevet Alma som nogen flaskehals imens mange kald til brønden kan være det. Det skyldes måske at vi kalder Alma lokalt men går over nettet til DBC services.

Overordnet set har det været en god oplevelse at udvikle siden. Det har være rigtigt godt for mig som ny med Drupal at kunne basere siden på en eksisterende kodebase hvor jeg kunne se hvordan man gjorde tingene rigtigt. De frustrationer som har været undervejs har mest handlet om at vi var ca. ½ år for tidligt i gang. På det tidspunkt manglede der dokumentation og man fortog et meget stort spring fra version 1.4 til version 1.5. Hovedsporet har med version 1.5 stabiliseret sig og nu findes der også god dokumentation. Det er til gengæld er fit at være i luften og kunne tage fat på alle de spændende udviklingsopgaver som vi har tænkt op undervejs.

Grupper:

Kommentarer

Spændende læsning, Arni! For

Spændende læsning, Arni! For de af os, der har arbejdet med Ding.TING længe er det vældig interessant at høre om hvordan det har været at arbejde med Ding fra scratch.

Hvis I har oplevet steder hvor dokumentationen kan forbedres så bidrag endelig med kommentarer eller opdateringer i wiki'en.

Jeg håber forbedringerne ifm. Andre Der Har Lånt modulet bliver lagt ud som open source.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.