Lighthouse konti er blevet samlet

For at det gøre det nemmere at flytte tickets mellem projekter og for at få samling på de forskellige ding.TING implementationer, så har vi nu oprettet en fælles Lighthouse konto hvor hvert bibliotek har deres eget projekt:

https://libraryding.lighthouseapp.com/

Derved bliver fejl meldt ind ét sted - hvert bibliotek melder ind under eget projekt, og så flytter vi ticket til hovedsporet hvis det er et generelt problem.

Flyttede tickets har fået nye ID numre, så det kan måske skabe lidt forvirring, men generelt er tingene identiske.

Grupper:

Kommentarer

Andre biblioteker

Kan vi her på Randers Bibliotek og andre biblioteker som ikke bruger Reload som leverandør komme med på den her fælles Lighthouse konto. Så kan man følge med i de fejl vi arbejder med og overføre dem til hovedsporet hvis det er tale om generelle fejl.

Vi har opdaget nogle fejl undervejs som vi skal have rapporteret et eller andet sted.

Selvfølgelig

Jeg kan oprette jer med det samme, men ellers er Joan Larsen fra KKB og Gitte Barlach fra AAKB også administratorer på den lighthouse - men den er gratis for alle TING-partnere.

Send mig din emailadresse, så skal jeg oprette jer på Lighthouse.

mvh

Rasmus

Godt initiativ

I øvrigt et rigtig dejligt tiltag, da man får et godt indblik i hvad der sker og hvor ønsker og problemer ligger.

/Michael

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.