En milepæl i konsolideringen af DDB CMS: ding2tal koden er tilbageført til den oprindelige kodebase

I det forløbne år (2014) er DDB CMS konsolideret, driftsmodnet, og udrullet til bibliotekerne, hvoraf 32 nu er i drift, og flere kommer til.

DDB CMS bygger som bekendt på ding2tal, der ophørte som projekt ved udgangen af 2013.  Derfor har der i 2014 også kørt en proces med teknisk kvalitetssikring af de komponenter, ding2tal har udviklet via code review foretaget af core team. Processen har endvidere skullet sikre at ding2tal koden tilbageføres (merges) til den oprindelige, fælles kodebase, kaldet ding2.

Dette arbejde er nu tilendebragt, og vi har dermed nået (endnu) en vigtig milepæl i skabelsen af en fælles OpenSource platform for bibliotekerne.

Det får endvidere praktisk betydning for den tekniske fremgangsmåde alle fremtidige bidrag til DDB CMS skal håndteres på. Det kan du læse om nedenfor.

Betydning for bidragydere til DDB CMS (leverandører, projekter, biblioteker)

Al fremtidig udvikling vil foregå med udgangspunkt i den fælles ding2 kodebase. Det betyder at alle bidrag (pull requests) til DDB CMS fremover skal rettes mod ding2. Der vil ikke ske yderligere opdateringer til ding2tal. Tilføjelser til ding2 repository koordineres via DDB CMS issue trackeren hvor der skal oprettes et issue via http://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/issues/new med reference til og beskrivelse af det pågældende pull request. Se mere her om hvordan du bidrager.

Eksisterende bidrag (pull requests), der ikke er kommet med i DDB CMS release 1.1. og som ønskes med i kommende releases, skal lukkes og genoprettes så de peger på ding2 inklusiv reference til tilsvarende issue. Det er bidragsydernes eget ansvar at gøre det. Vi er klar over det kan give ekstra arbejde, men omvendt har det været nødvendigt at trække en streg i sandet. ding2tal har hele tiden været et midlertidigt spor, der efter endt udvikling skulle lukkes ned.

For at give den fornødne tid lukkes ding2tal først endeligt ned pr. 1.4.2014.

Spørgsmål vedrørende det tekniske arbejde rettes til core team: dingcore@ting.dk

ding2tal  - og dermed DDB CMS - står på skuldrene af TING biblioteker og leverandører

ding2tal er som bekendt bygget på TING platformen og er resultatet af et projektsamarbejde mellem en række TING biblioteker  og leverandører, som ved fælles udviklingskraft har skabt et produkt, der nu drives videre og - ikke mindst fremtidssikres - i DDB-regiMed venlig hilsenRolf Madsen, applikationsarkitekt, Danskernes Digitale Bibliotek


Gitte Barlach, koordinator Core team


Core team teknikere: Kasper Garnæs, Reload!, Søren Vibjerg, DBC, Jesper Kristensen, ITK, Aarhus