Brønd 3.0 er godt på vej

I øjeblikket er brønd 3.0 identisk med bibliotek.dk’s behov. Det meste er på plads og miljøet er stabilt. Udeståender før den første brønd 3.0 kan gå i drift, er den sidste finpudsning af kilder og facetter. Desuden bruges ressourcer på optimering af brøndens interne komponenter, f.eks. dataindlæsningshastigheder, automatisk udrulning af ny software, automatiske tests osv. osv. Driftsrelaterede behov har i det hele taget en naturlig opmærksomhed her i slutfasen.

Formaterne er de samme som i brønd 2.0 (marcxchange og DKABM) Bibliotek.dk grænsefladen udnytter marcxchange, hvilket giver mange muligheder både i søgning, facetter og visning.

Noget nyt er, at man i VIP kan vælge, om de kilder, der i dag kun optræder som en relation, skal være søgbare som en almindelig kilde og også udleveres som en relation. I modsætning til brønd 2.0, hvor en række kilder er lagt I brønden kun som addi kilder (kilder, der kun findes, hvis de optræder som en relation), og derfor ikke kan søges direkte.

(Eksemplet fra VIP viser anmeldelser og artikler som kilder. Der skal nu angives for hver kilde om den skal relatere sig til en anden kilde. Bemærk i øvrigt at der er en mere detaljeret opdeling af kilder. F.eks. er avis- og tidsskriftsartikler blevet til 2 kilder.)

Relationer

De forskellige forskellige relationstyper i brønd 3.0:
 

 •     Relation begge veje, f.eks. en bog relaterer til en anmeldelse. Anmeldelsen relaterer til bogen.
 •     Relation den ene vej, f.eks. en avisartikel relaterer til en avis (værtspublikation)
 •     Relation uden for brønden, f.eks. en avisartikel relaterer til onlineversionen hos Infomedia.

Derudover er der helt nye relationer, som fx relation til filmatisering.

Erfaringer fra arbejdet med bibliotek.dk/beta

Værkmatch

Der er fortaget ændringer i Værkmatch.

Sprog er ikke længere en del af værkmatch.

Der er lavet en gruppering af materialetyper hvor der matches på tværs af type:

 •     musik, net
 •     bøger, lydbøger, net  
 •     periodika, net
 •     film, net
 •     spil, net
 •     kort, net (på vej)

Materialetyper hvor der kun matches inden for samme materialetype (altså forskellige udgaver af samme værk i samme materialetype) – og typisk ikke artikler (her er der dog ofte link til netversion i posten)

Indekser og facetter

Der er lavet en lang række nye søgekoder og facetter, og flere er på vej. På specialsøgesiderne og i diverse videresøgninger skal det være muligt at søge meget præcist. Fx på hovedophav, aldersanbefaling eller litterær form.

Nye facetter: målgruppe, genre – disse er på vej: formbetegnelse, fagligt niveau, litterær form, værtspublikation, serie, lix, lettal, dk5, teknisk platform, medierådsrestriktion, pegi m.fl.

Facetter

Erfaringer fra nogle af de eksisterende grænsefladeløsninger til brønd 2.0, har vist at facetter absolut ikke er intuitive. Mange forstår ikke hvad det er, og ser derfor helt bort fra dem.

Også på bibliotek.dk/beta ser vi brugere som slet ikke opdager facetterne - ændret design er derfor på vej. Til gengæld bliver mange glade for facetterne når de forstår hvordan de kan bruge dem. En anden udfordring er at mange heller ikke umiddelbart opfatter at de er sorteret efter forekomsthyppighed.

Visning

Selvom brugerne er glade for samlingen af udgaver og materialetyper i et værk, har de svært ved at overskue dem – de opdager ikke de små forskelle i data, som fx udgivelsesår.  Vi arbejder videre med opdelingen i faner og underfaner, og overvejer om vi kun skal vise én udgave hvis der er flere udgaver af samme værk i samme materialetype (i så fald den nyeste hvis det er faglitteratur – den med flest lokaliseringer hvis det er skønlitteratur eller musik). Andre udgaver kan man i så fald klikke sig frem til.

For at få mere overskuelighed i visningen har vi valgt at nogle links til videre handling nu er gemt i faner i posten: Find mere om – Anmeldelser. Ikke alle funktioner bag disse faner er på plads endnu, men kommer i de næste par måneder.

Flere typer søgning i samme grænseflade

Endelig er det også en udfordring at have

 • en enbokssøgning med facetafgrænsning
 • specialsøgesider hvor ret avancerede søgninger kan kombineres

Alt sammen i samme grænseflade…

Karin Knudsen (Product Owner for brønd) og Kirsten Larsen (Product Owner for bibliotek.dk), DBC

Grupper: