Børne-netlydbøger fejlkategoriseret som voksenmaterialer

Hej

Jeg ved ikke, om dette er det rette sted at skrive det. Hvis ikke, må I lige vise mig til rette sted:-)

Jeg er faldet over et par børne-netlydbøger, der ved en fejl er angivet som voksenmaterialer. Det ser lidt tosset ud, når brugerne afgrænser en søgning til voksenmaterialer og så får Peddersen og Findus som første hit:-D.

De bøger, jeg har fundet er "Romeo og Krage og biltyveriet" samt "Da Findus var lille og forsvandt"

Bogen "De forbyttede tissemænd" kommer op med to poster til netlydbog.dk, hvoraf én er kategoriseret som voksenmateriale og én som børnemateriale.

 

Venlig hilsen

Jeanette, Tårnby

Grupper:

Kommentarer

børnebøger som voksenbøger

Hej Jeanette,

Tak for dit indlæg. Jeg har set på sagen og har følgende kommentarer:

Årsag til problemet:
Inddelingen i børne- og voksenkategorierne er lavet således, at der er meget specifikke krav til hvad der kan kaldes børnemateriale. Hvis ikke disse krav opfyldes, får materialet automatisk katergorien voksenmateriale. Denne tilgang blev valgt, fordi man gerne ville undgå at kaste voksenmaterialer efter børnene (skulle de vælge at bruge filtreringen vel at mærke).
For netlydbøgernes vekommende har vi ikke været opmærksomme på, at der øjensynligt er færre data til stede i posterne, end tilfældet er for det trykte bogforlæg. Så hvor en trykt bog kan være mærket for børn, kan netlydbogsudgaven være mærket for voksne.

Ikke hensigtsmæssigt, det er vi enige om :)

Løsning:
Vi vil se på hvad vi kan gøre for at udbedre problemet. Det skulle nok værem uligt, om end vi jo altid er underlagt de metadata, der udgør en post, og derfor skal kunne identificere et eller andet i originalposten, som vi med overbevisning kan tillade os at konkludere målgruppen ud fra.

Når vi er klar med en løsning, vil Netlydbogsposterne blive kørt om, så fejlene retter sig.

TIdshorisont:
Det er svært for mig at sætte tid på. Opgaven skal prioriteres i rækken af andre opgaver, vi har liggende. Men nu er fejlen i hvert fald noteret, og vi skal nok se nærmere på sagen.

 

mvh

Stine Weymann,
DBC

 

 

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.