Automatiserede tests af Ding

Sauce Labs har netop annonceret at de stiller deres test infrastruktur gratis til rådighed for open source projekter.

Hvis vi i Ding.Ting regi på et eller andet tidspunkt skal etablere et setup med automatiserede tests, synes jeg det ville være oplagt at integrere med dem. De understøtter også Behat - et værktøj til udvikling af tests som vi også er meget begejstrede for i Reload.

Grupper:

Kommentarer

En meget god ide!

Godt initiativ Kasper!

Jeg synes at vi skal etablere en automatiseret test setup samtidigt som vi nu konsoliderer og kvalitetssikrer ding2 kærnen.

Jeg er også nysgerrig på mere om jeres erfaringer med Behat.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.