Beslutningsreferat fra møde i koordinationsudvalget for Redaktions-Netværket - 16.11.13

Hermed beslutninger fra mødet  i Kolding tirsdag d. 26/11 2013:
(deltagere: Daniel, Bente og Sofie)
 
1. Redaktørdag
 
Redaktørdag i marts (I Middelfart? – Sofie kontakter Pia Frelle) – I centralbiblioteksregi (med tilmelding osv.) – max. 80 pladser (pris – under 1000 kr)
 
Vi var enige om at det var vigtigt at der var meget tid til gruppearbejde/snak imellem redaktørerne)
 
Plan for dagen:
9.30-10 Morgenmad
10 – 10.20 Præsentation af redaktionskoordinatorene om Redaktionsnetværket…. Hvad vil vi med det?
10.20-10.30 Kort pause
10.30-11.15 Gruppe arbejde om hvad vi vil med redaktionsnetværket (gule lapper)
11.15-11.30 Opsamling på gruppe arbejdet
11.30 – 12.30 Oplæg omkring DDB – I praksis (med Rolf? – hans skal spørges når vi har en dato)
12.30-13.15 Frokost
13.15-14.15 workshop 1*
14.15-14.30 Kaffe
14.30-15.30 workshop 2*
 
 
*Vi deles i Workshops – hvor henholdsvis Dennis og Kasper(eller Daniel?) giver et kort oplæg om arbejdet med redaktionelle retningslinier/det redaktionelle arbejde ved dem – altså som det foregår hos dem – herefter arbejdes der i grupper omkring dette oplæg. I næste runde byttes der workshop.
Daniel spørger Kasper ….. [vi glemte at finde ud af hvem der ville spørge Dennis  …… Vil du det Dennis?]
 
2. Vores kommende møder
 
Vi skiftes til  at stå for møderne og forsøger at mødes en gang i kvartalet.
Mødet i februar står Bente for
Mødet i maj står Daniel for (her aftaler vi hvem der står for efterårets møder)
 
3. Vores afdeling af Ting hjemmesiden (ting.dk)
Vi rettede til så Kasper og Ann-Britt også står som koordinatorer, Bente vil bede Brian om adgang til at rette siden – og rydde op i teksten + sørge for et link (evt. flere Ding1,Ding2,DDB-CMS) til oversigtssider med vejledninger, som vi vil opfordre redaktørene til at lægge op under dokumenter