Biblioteksproduceret indhold (BPI)

Fakta

Projektnavn: Biblioteksproduceret indhold (BPI)

Projektejer: Bo Fristed, Aarhus Kommunes Biblioteker (ITK)

Tidsramme: 31. december 2012 til 31. marts 2013

Deltagere: København, Gentofte, Tårnby, Allerød, Faxe, Lemvig, Halsnæs, Brøndby, Ringsted, Aarhus, Inlead og DBC.

Kontaktperson: Carsten Kaa, cmkaa@aarhus.dk,  Aarhus Kommunes Biblioteker (ITK)

Ansøgning/projektbeskrivelse: Styrelsen for Bibliotek og Medier

 

Hvad betyder projektet for borgerne?

Borgerne vil via bibliotekernes digitale platforme få adgang til artikler med væsentligt og relevant indhold.

Hvad betyder projektet for det enkelte bibliotek? 

De deltagende biblioteker vil få adgang til og selv kunne bidrage med, indhold produceret af personer med viden og interesse indenfor forskellige emner. Gennem relevante og aktuelle artikler øges trafikken på bibliotekernes digitale platforme og relationer til materialer giver flere udlån. Projektet vil også fokusere på selve ”produktionen” af indhold. Udover vejledning om selve værktøjet vil vi arbejde med motivation, vejledninger og koordinering af artikelproduktionen på tværs af de deltagende biblioteker. 

Hvad er relationen til TING?

Projektet funderes i TING samarbejdet og understøttes af TING brønden, eksisterende og fremtidige TING løsninger samt indgå som en del af DDB. 

Hvor langt er projektet?

Vi arbejder i 2 spor - teknik og indholdsproduktion.  I det tekniske spor, står foran at skulle sætte gang i udviklingen af bagvedliggende administrationssystem og webservice. Med hensyn til indholdsproduktionen, vil vi efter sommerferien inddrage kommende brugere og starte produktion og evt. import af indhold. 

 

Opdateret juli 2012