Rettelser i relationsdannelser, mv.

Rettelser i relationsdannelser, mv.

Den 14. november 2012 er der foretaget en del rettelser i databehandlingen mod Brønden.
De ændringer, der slår igennem ude i grænsefladerne, omtales her:

Dansk Historie --> Historiefaget - navneskift:
I feltet ac:source, som ofte bruges til visning af kildenavn i facetbrowseren, hedder Dansk Historie nu Historiefaget. Dette er i overensstemmelse med det navneskift grænsefladen http://www.historiefaget.dk/ har gennemgået.

Filmstriben (fjernlån) ? Filmstriben - navneskift:
Ligeledes i feltet ac:source, er teksten ”fjernlån” nu fjernet, således at det ikke længere kan ses i facetbrowseren.

Relationsdannelse Forfatterweb og Litteratursiden:
Der er arbejdet med at optimere relationsdannelsen mellem poster fra Forfatterweb / Litteratursiden og andre brøndposter, herunder katalogposter.
Det er relationerne hasReview, hasCreatorDescription og hasAnalysis, der nu, i flere tilfælde end før, kan skabes.
En del af forbedringerne kan dog kun træde i kraft, når en katalogpost opdateres i brønden, da der i den forbindelse genereres nogle matchdata, som ikke har eksisteret før den 14/11.
I kan derfor stadig opleve poster, der ikke har de forventede relationer, men en gensendelse af katalogposten fra jeres side, vil ofte kunne løse problemet. Hvis der til stadighed ikke dannes de ønskede relationer, er I meget velkomne til at indberette sagerne til DBC via kundeservice (http://www.kundeservice.dbc.dk/).  Eksempelposterne vil gøre os i stand til hurtigere at arbejde med en yderligere optimering af relationsdannelserne.

mvh
DBC

Grupper: