Personalisering 2.0 er skudt i gang med støtte fra DDB puljen

 

DDB har givet tilskud så udviklingen af personaliseringen kan fortsætte. Projektet strækker sig over et år med opstart i april 2013 til og med april 2014. Produktet af projektet er videreudvikling af personaliseringsløsningen udviklet i første Personaliseringsprojekt, der implementeres i ding2tal.

Projektets formål

Personalisering 1.0 leverede grundstenen til personalisering og dens infrastruktur til brug i DDB. Personalisering 2.0 vil videreudvikle løsningen med fokus på at øge user experience, serendipitet, funktionalitet, indhold og struktur heraf. Her skabes plads til den faglige diskussion og forankring. Projektets indhold: brugerinvolvering, Personaliseringsseminar, biblioteksinvolvering, erfarings- og videndeling, samt infrastruktur- og webudvikling. Projektets mål er at forbedre personaliseringsoplevelsen så den er tidssvarende, inspirerende og engagerende for brugere og biblioteker. Det er desuden vigtigt at sikre et bredt ejerskab ved co-creation, så løsningen tager udgangspunkt i brugerne selv og erfaring og viden fra bibliotekerne. For at fremtidssikre løsningen skal der udarbarbejdes dokumentation af projektets resultat (forretningsmodel, business case mm.), så personalisering efterfølgende kan driftes i DDB.

Hvem er med?

Bibliotekerne i Aarhus, Gentofte, København og Lyngby-TaarbækBiblioteket Frederiksberg er projektejer og har projektledelsen.