Open Source som udviklings- og forretningsstrategi

1. december 2010

På #OSSIDO konferencen om Open source-software i det offentlige 2010 holdt Bo Weymann et oplæg for ca 150 ledere og medarbejdere i det offentlige Danmark med ansvar for IT.

Fokus i oplægget var den strategiske anvendelse af Open Source, Open Content og Open Access i kultursektoren.

De to væsentligste cases var TING (TING.concept Community) og DBCs Open Library Strategi. En væsentlig strategisk parameter for offentige og private virksomheder er udviklingskraft, deling og et godt forhold mellem cost-benefit i forhold til closed source implementeringer. Der var særligt fokus på arbejdet med community.

Grupper: