Open Source baseret sektorløsning til professionshøjskolerne

25. marts 2010

Danmarks 7 professionshøjskoler har indgået aftale med DBC om en samlet biblioteksløsning. Løsningen bygger på DBCs open source baserede systemudvikling.

Når de studerende på ét af de 82 biblioteker under Danmarks 7 professionshøjskoleri fremtiden søger i professionshøjskolernes informationsressourcer, behøver de ikke længere dele deres søgning mellem skolens traditionelle biblioteksdatabase og Internettets søgemaskiner.

I sektorløsningen indgår nemlig, at Professionshøjskolerne etablerer deres egen databrønd, der uafhængigt af medier integrerer alle informationskilder og præsenterer ét samlet, relevant sæt af materialer og links.

I praksis betyder det både en stor berigelse og kvalificering af den studerendes videnindsamling og studiearbejde og et farvel til de traditionelle barrierer mellem de klassiske biblioteksdatabaser og Internettet.

Professionshøjskolernes databrønd anvender DBCs Open Search søgeteknologi - En teknologi, hvis styrke er, at informationsressourcer, metadata og digitale objekter relateres til hinanden og præsenteres efter type (Integrated search) – og at søgningen på lidt længere sigt også vil række ud over databrøndens egne kilder med samtidig søgning i relevante kilder udenfor brønden (Federated search).

Første fase af sektorløsningen til professionshøjskolerne er Integra, DBCs nuværende bibliotekssystem.

I 2010 etableres professionshøjskolernes databrønd med Open Search teknologien.

I takt med at de seks øvrige hovedprojekter i DBCs open source baserede biblioteksløsning: Open Resource Sharing, Open Catalog, OLS Netpunkt, Open Management, Open Acquisition og Open Circulation, færdigudvikles vil de blive integreret i sektorløsningen, så den kommer til at udgøre en fuld open source baseret biblioteksløsning i serviceorienteret arkitektur.
Sektorløsningen dækker:

Professionshøjskolen University College NordjyllandProfessionshøjskolen VIA University CollegeProfessionshøjskolen Lillebælt University CollegeProfessionshøjskolen Syddanmark University CollegeProfessionshøjskolen Sjælland University CollegeProfessionshøjskolen MetropolProfessionshøjskolen UCC, University College

Sektorløsningen for de 7 professionshøjskoler omfatter 82 biblioteker.
For yderligere information kontakt:

Peter Rubeck, Biblioteksleder, Professionshøjskolen University College Nordjylland, pro@ucn.dk, 72 69 03 50

Heddi Mortensen, Direktør, Markedsafdelingen DBC, ashm@dbc.dk, 44 86 77 17

Otto Jensen,Markedskonsulent, Markedsafdelingen DBC, asotj@dbc.dk, 44 86 79 39
 

Grupper: