København og Århus biblioteker lancerede d. 8 marts nye hjemmesider

24. marts 2010

De nye hjemmesider kunne i et par uger findes via et link fra de eksisterende bibliotekshjemmesider. Mandag den 8. marts byttede vi så om, så de nye hjemmesider nu ligger forrest med mulighed for at gå til de "gamle", hvis man foretrækker det. Denne mulighed vil vi bibeholde, indtil vi er helt sikre på, at de nye hjemmesider er adapteret af brugerne, og at søgningen er mindst på højde med søgningen på de gamle hjemmesider.

Hele TING-hjemmeside projektet har kørt som et såkaldt agilt projekt, hvilket betyder, at vi lancerer lidt ad gangen efterhånden som funktionalitet er klar. Det er derfor ikke fuldt færdige hjemmesider, der lanceres mandag, men to hjemmesider, som efter vores opfattelse er mindst på niveau med de tidligere, og som i den kommende tid suppleres med ny funktionalitet og rettelse af de fejl og mangler, som brugere og medarbejdere finder. Vi kender allerede nogle bugs og udbedringsplaner er fastlagt for disse.

Kernen i de nye hjemmesider er søgning i den store databrønd, som giver brugeren berigende resultater, bestående af samtlige materialer – de fysiske såvel som de elektroniske – anbefalinger samt henvisninger til hjemmesidernes indhold. Dette gør at vi kan koble information fra hjemmesiden med al mulig information fra brønden.

For vores brugere vil det betyde, at de nu får ekstra berigende informationer, når der søges efter materiale på de nye hjemmesider.

Gå ind på vores nye hjemmesider og del gerne dine oplevelser med os på feed-back-knappen.

Københanvns bibliotekers hjemmeside
Århus Kommunes Bibliotekers hjemmeside

Grupper: