Invitation: Deltag i diskussionen af personaliseringsidéer

Der er nu oprettet en række diskussioner under ding.TING's 'Discussions'.

Idéerne stammer fra personaliseringsworkshoppen afholdt i Aarhus d. 18 Maj.

Vi blev på workshoppen enige om at lægge idéerne ud på ting.dk til videre bearbejdning.

Målet er at vi får lavet en detaljeret beskrivelse af hver idé.

Udover deltagerne på workshoppen, inviteres alle på TING.dk til at bidrage til diskussionerne.

Fredag d. 24. Juni står vi forhåbentlig, ved fælles indsats, med nogle velbeskrevne personaliseringsidéer, som kan udbygges og præsenteres i et inspirationskatalog. Inspirationskataloget lægges selvfølgelig på ting.dk

Præsentationen fra Andreas Johannsens inspirerende oplæg kan hentes her

Grupper: