Projektbeskrivelse

Formål

bibOS har til formål at give bibliotekerne mulighed for at drive publikumsmaskiner på en mere moderne og kosteffektiv måde ved at stille en open source platform med open source applikationer til rådighed.

Det er et alternativ til licensbelagt software og vil betyde stordriftsfordele, da udgangspunktet er et ensartet IT-setup, hvor krav til sikkerhed og autentifikation løses i fællesskab.

Mål

Målet er at etablere en open source-platform, hvor styresystem og applikationer er licensfrie, og der er mulighed for udrulning centralt fra. Platformen og applikationerne skal have en bred anvendelighed og give mulighed for lokal tilpasning.

Projektet er mere end et IT-projekt. Det er også et formidlingsprojekt, hvor både borgere og bibliotekspersonale skal lære at arbejde med open source programmer.

Grupper: