Ny relation til Den Store Danske - hasCreatorDescription

Kære biblioteker

 

Vi skriver til jer fordi vi ønsker at få jeres input omkring en udvidelse af relationer for kilden Den Store Danske.

 

Hidtil har Den Store Danske (DSD) kun haft relationen isSubjectDescriptionOf - således at der bliver matchet mellem en titel på DSD-Posten og emneordene i katalogposter, og ved match bliver der oprettet en relation på katalogposten til DSD posten. Det er således muligt at vise link til en emnebeskrivelse når katalogposten vises i grænsefladen. 

 

Vi har nu lavet en ny relation til Den Store Danske, således at også relationer til forfattere kan knyttes, da der findes en del forfatterbeskrivelser i DSD. Dette sker ved et match mellem titlen på DSD-posten og forfatteren på katalogposter. 

 

Dette virker som udgangspunkt fint, men det kan medføre nogle uhensigtsmæssige relationer, da de forhåndenværende metadata kun giver mulighed for match på navn og ikke fødselsår. Således kan vi ikke skelne mellem forfatter Jacob Knudsen født 1858 og Jacob Knudsen født 1969.

 

Der vil derfor blive dannet en relation fra katalogposter med Jacob Knudsen som forfatter, uanset om der er tale om 1858- eller 1969-varianten. 

 

Ligeledes er personbeskrivelserne i Den Store Danske naturligvis ikke begrænset til forfattere, men også filosoffer, etnologer, fysikere osv. Vi kan i den nuværende løsning ikke sikre os mod navne-sammenfald inden for forskellige erhvervsgrupper og der kan derfor blive dannet forkerte relationer. 

 

Foreløbig ser vi, at der er tre løsningsmodeller, og det er disse, vi gerne vil høre jeres mening om:

 

1) Vi lever med, at der måske bliver dannet uhensigtsmæssige relationer i nogle tilfælde.

 

2) Vi indsnævrer vores match således at der f.eks. kun matches på DSD-poster der indeholder emneordet Litteratur. Der matches derfor kun på  (skøn)litterære forfatterbeskrivelser.

 

Det betyder dog, at vi ikke får alle de faglitterære forfatterbeskrivelser med, og f.eks. heller ikke match på beskrivelser af musikere og kunstnere.

Eksempelvis bliver en beskrivelse af Kim Larsen ikke relateret til hans musikudgivelser.  

 

3) Vi udvider vores match med flere emneord, emneord som antyder at DSD posten omhandler en form for personbeskrivelse.

 

Eksempler kunne være "Nordiske filologer", "Filosofi og filosoffer", "Etnografer", "etnologer og kulturhistorikere", "Juridiske biografier" "biografier", "Sprogforskeres biografier", "Storbritannien - biografier", "Frankrig - biografier" etc. 

 

Dette kræver dog en omfangsrig gennemgang af emneordene på DSD, og det tager ikke automatisk højde for fremtidigt tilføjede emneord eller masserettelser af emneord på DSD-poster, da det vil blive hardcoded ind i vores konvertering af DSD posterne til dkabm. 

 

Hvilken løsning ville I foretrække?

 

Venlige hilsener

 

Kirstine Wilfred Christensen

Databasekonsulent

 

DBC A/S

kwc@dbc.dk

Tlf: 44 86 77 34

Grupper:

Kommentarer

Beslutning om relation til Store Danske - hasCreatorDescription

Kære biblioteker

 

På baggrund af de få tilbagemeldinger vi har fået omkring dannelse af nye relationer mellem personbeskrivelser fra Den Store Danske og katalogposter, har vi besluttet ikke at implementere denne relation, da der var udtrykt bekymring for at få for mange uhensigtsmæssige relationer.

 

 

Venlige hilsener

 

Kirstine Wilfred Christensen

Databasekonsulent

 

DBC A/S

kwc@dbc.dk

Tlf: 44 86 77 34