Bør visse dele af Religionsfaget, Samfundsfaget, Historiefaget ikke være i brønden som addi-kilde?

Det er fantastisk, at Clio's produkter Religionsfaget, Samfundsfaget og Historiefaget er blevet søgebare direkte i 'brønden'. Men jeg synes måske, man kunne revurdere måden, som disse kilder er lagt ned i brønden.

Som det er nu, så er alt i relation til de nævnte kilder lagt i brønden som katalogposter - og således direkte søgbare. Det betyder, at selv aktivitets-bilag såsom quizzer, opgaver o.l. kan - og skal - findes via en direkte søgning.

Det synes jeg - af flere årsager - er en ikke særlig hensigtsmæssig måde at håndtere disse kilder. Og jeg mener, at man bør overveje, om visse dele af Religionsfaget, Samfundsfaget og Historiefaget ikke bør konverteres til addi-kilde. Det mener jeg af følgende årsager:

Ligger man de såkaldet 'aktiviteter' ned i brønden som addi-kilde, så:

- vil brøndstrukturen kunne understøtte Clio's intention med aktiviteterne, da man vil kunne knytte aktiviteterne direkte sammen med den artikel(post), som de er et 'bilag' til. Dermed kan 'vi'  være med til at vise vores brugere konteksten - eller konteksterne - som fx quizzen er en del af. (på samme måde som en anmeldelse kan knyttes til den bog, som den er en anmeldelse af)

- vil man kunne reducere dobbeltposter i søgeresultatet, da den samme aktivitet-post ikke vil dukke op flere gange, selvom den er knyttet til flere artikler (se fx. dette eksempel Religionsfaget (se fx http://bibliotek.kk.dk/ting/search/hvad%20er%20retf%C3%A6rdighed#facets=... )

- vil man kunne undgå, at søgeresultater har en masse poster, hvor lånerne bliver ledt over til 'små mærkelige spørgeskemaer" og 'opgaver' .

Men hvad synes I? Kunne det være en god idé?

Venligste hilsner

René Øhlenschlæger

Grupper: