Designværktøjer

Pattern Libraries

Et pattern library er en samling af gennemprøvede designmønstre og UI elementer. For hvert element i samlingen forklares brugsscenarie, workflow samt hvilket problem, designmønsteret løser.

Stencils og skabeloner til Rapid Prototyping

Stencils og GUI elementer, der kan klippes ud til prototyping på papir eller bruges i wireframing programmer.

CSS & Rapid Prototyping Frameworks

Rapid Prototyping Frameworks bruges til at kode design-ideer op i HTML og CSS, så man hurtigt kan få en fungerende mock-up, der kan usability-testes og senere kan lette den endelige implementering.

Præsentation og visuel stil

Kommunikationsværktøjer, der kan lette opgaven at finde frem til det rette udseende.

  • Style Tiles
    Værktøj med tilhørende PSD template, der hjælper med at kommunikere designforslag. Især anvendelige, når mood boards er for vage og mock ups for præcise.
  • Why Mood Boards Matter
    Artikel, der beskriver brugen af mood boards til at lette kommunikation om visuelt design.
Grupper: