visformater

Use cases for musik

Som aftalt på sidste ding.ting-møde, så vil vi gerne stille nogle use cases (UC's) til rådighed for DBC i forbindelse med DBCs arbejde med forbedring af musiksøgning og visningsformater for musik (og som bringes i spil på en workshop på DBC (se: http://ting.dk/blog/workshop-om-formatering-og-soegning-vedr-musik)

Syndicate content