partneraftaler

Partnerskabsaftaler

Nedenfor findes en oversigt over underskrevne aftaler mellem bibliotekerne og TING Community.

For mere information omkring de enkelte bibliotekers arbejde i TING Community henvises til denne side

Upload
Files: 
Syndicate content