open source

Brønd.TING

En side for teamet Brønd.TING

Brønd.TING er en SOA-baseret databrønd, søgesystem og webservices. DBC har forestået den hidtidige udvikling sammen med TING-partnerne. Vi håber på endnu mere input, deltagelse og deling.

Missionen for Brønd.TING Team er at skabe en platform for databrønde, der kan anvendes bredt i kultursektoren. Databrønde skabt ovenpå brønd.ting skal kunnne håndtere heterogene dataressourcer og kildetyper. De skal kunne skalere til:

Open Source som udviklings- og forretningsstrategi

1. december 2010

På #OSSIDO konferencen om Open source-software i det offentlige 2010 holdt Bo Weymann et oplæg for ca 150 ledere og medarbejdere i det offentlige Danmark med ansvar for IT.

Fokus i oplægget var den strategiske anvendelse af Open Source, Open Content og Open Access i kultursektoren.

Syndicate content