gamere

Haps en apps

 

Projekttitel: Haps en apps – en kærneydelse til gamergenerationen 

Indsatsområde: Bibliteksbetjening af børn

Projektejer: Silkeborg

Syndicate content