css

HTML mock ups

Arbejdet med HTML mock ups er nu påbegyndt. HTML mock ups kan indledningsvis ses her.

Mock ups lægges også løbende på Github.

Der tages udgangspunkt i HTML og CSS framework'et Twitter Bootstrap. Bootstrap er modulært opbygget og gør det nemt at kaste hurtige prototyper sammen, da det er unødvendigt at pille ret meget ved CSS'en.

Syndicate content