Brønd.TING

Brønd.TING er en SOA-baseret databrønd, søgesystem og webservices. DBC har forestået den hidtidige udvikling sammen med TING-partnerne. Vi håber på endnu mere input, deltagelse og deling.

Missionen for Brønd.TING Team er at skabe en platform for databrønde, der kan anvendes bredt i kultursektoren. Databrønde skabt ovenpå brønd.ting skal kunnne håndtere heterogene dataressourcer og kildetyper. De skal kunne skalere til:

 • meget store datamængder 
 • meget komplekse semantiske sammenhænge mellem datakilder 
 • stort antal samtidige brugere 
 • mange typer af brugsscenarier, GUI-typer og formidlingsplatforme 
 • meget specifik filtrering overfor slutbrugere 

Brønd.TING Team er initieret af DBC, der ønsker at dele sin udvikling med interesserede bidragydere. Overvej fx følgende teknologiske områder med henblik på udvikling og videreudvikling af:

 • data-objekt repository baseret på Fedora Commons
 • søgesystemer baseret på SOLR & Lucene
 • dataflowmoduler skrevet i JAVA og Javascript
 • webservices der arbejder mod søgeservices skrevet i PHP eller andet
 • webservicedeklarationer skrevet som WSDL´r og publiceret i SOAP/XML og JSON/REST

Brønd teknologien baserer sig på en service orienteret arkitektur, der er præget af modularitet. Brønd.TING Team fokuserer på at skabe udviklingskraft og deling af resultater med alle interesserede bidragydere. Alle resultater publiceres Open Source (GPL-famillien). Interesserede bidragydere kan være virksomheder, institutioner og enkeltpersoner. I særlig grad vil der blive fokuseret på områder, der bakker skaleringsbehovene op og brønd.TING Team efterspørger udviklere, informationsspecialister, bibliotekarer, cand. Scient. Bibl.´r der er interesserede i områder som:

 • rankering
 • matchsystemer
 • søgealgoritmer
 • generiske plugins til datamanipulation 

Kontaktperson: Bo Weymann, DBC.

Recent group content

Blog entry Nyt fra udviklingsafdelingen for Brøndprojektet 8.6.2011 
0 replies
Kurt-dbc
7 years 43 weeks ago
Kurt-dbc's picture
Discussion Filtrering udfra transaktionsdata 
7 replies
Kurt-dbc
7 years 46 weeks ago
Kurt-dbc's picture
Blog entry Nyt fra udviklingsafdelingen for Brøndprojektet 
0 replies
Kurt-dbc
7 years 46 weeks ago
Kurt-dbc's picture
Blog entry Integrated Search versus Universal Search 
0 replies
Bo Weymann
8 years 5 weeks ago
Bo Weymann's picture

Recent group activity

No activity yet.

Shout box

Only group members may post here.
There are no shouts to view.