Tilbagemelding fra Københavns Biblioteker

Global navigation
Forside              Når man klikker på et underpunkt under menu, skal hovedmenupunktet stadig være markeret som  aktiv.

 

Søgning
Man skal kunne komme tilbage fra den konkrete post til igangværende søgning med brug af tilbageknappen – og det skal virke i alle browsere.

Artikelpost bør kobles med kildepost. Det skal udnyttes, at artikelposter (i.e. analyseposter) til fysisk artikel er knyttet til en værtspublikation (via 016 i danmarc2). Ønsket er således, at det indtænkes, at man kan klikke på værtspublikation, hvor lånerne så kan reservere materialet. Som det kan fornemmes, så er det et navigations- såvel som visningsønske. Det kræver muligvis en tilpasning af dkabm, og tilrettelser i brønden men det er jo også muligt.

Hjemmesiden bør ikke optræde under drop-down menuen >FIND MATERIALETYPE<

I søgeresultatets oversigt, skal materialetypernes taxonomi være mere specifikt samt entydig/præcis

Rankeringen af søgeresultatet bør ikke være den nuværende relevanslistning, men følgende:

                                                          Forfatternavn
                                                          Titel
                                                          Tilgængelighed
                                                          Udgivelsesår – nyeste år
                                                          Udgivelsesår – ældste først

(Udvikles der en bedre relevanssortering skal den selvfølgelig være en valgmulighed).

Accessions/beholdsningsdata skal være bedre integreret i søgeresultatsvisningen.  Fx ønskes det, at man kan få vist et søgeresultat baseret på tilgængelige materialer (i.e. ikke udlånt materiale). Desuden ønskedes det, at brugerne kan afgrænse deres søgning til et givent biblioteks materialebestand.

Facetter og avanceret søgning

Der skal være en facet der hedder >titel< og som fungerer på samme måde som enkelt ords søgning ti=revolution.

Artikler skal ikke optræde som en kilde, men som en materialetype og skal inkludere alle artikeltyper.

Der skal være en klar skelnen mellem hvad der er under kilder og hvad der er under materialer, således at kilder og materialetyper reelt er de respektive. Artikler kan således fx ikke både være en kilde og en materialetype, det forvirrer brugerne.

Det enkelte bibliotek skal kunne vælge, hvilke kilder der skal være under facetbrowseren og det skal være muligt på biblioteksniveau ud fra en bruttoliste over facetter, at angive hvilke kilder der skal vises som standard og hvilke der skal kunne rulles ud.

Facetbrowseren skal have mulighed for at indeholde et hierarki af materialetyper (a la bibliotek.dk).

 

 

>København vil gerne foreslå, at der nedsættes et udvalg i Ding/Ting regi, som skal udrede hvilke underkategorier der skal optræde under materialetype. København vil gerne byde ind med to medlemmer Rene Øhlenschlæger og Sune Hundebøll<

 

Visning/Visningsformater

Der er behov for forskellige visningsformater for forskellige materialetyper. Dette kan muligvis kræve en tilretning af dkabm, så det udvides med relevante felter (fx ophavsfelter 770/780 som er uvurderlig for poster til indspillet musik).

Årstal som emneord (666i) skal helst vises på posterne.

>København vil gerne foreslå en projektgruppe til diskussion af ovennævnte problematik og vil gerne byde ind med Rene Øhlenschlæger, webredaktionen, Sune Hundebøll og Mille Stepnicka som medlemmer<.

Hvad inkluderer brugernes emneord og hvordan bliver de anvendt. Man skal være meget bevidst omkring anvendelsen af brugerskabte emneord, hvis de skal give mening. København er ikke enige i at brugernes emneord er på højde/niveau med bibliotekets emneord – det er Københavns vurdering, at sammenblanding af brugerskabte emneord og officielle emneord let kan skabe støj. Så der skal tænkes grundigt over hvordan brugeremneord skal bruges, herunder hvordan deres respektive funktion grafisk illustreres/tilrettelægges.

Lokalfelter SKAL inkluderes i dkabm, så brugerne får de rette informationer udleveret ved visning.

Relationer til fx Faktalink, Litteratursiden osv. på postniveau skal rækkefølge-prioriteres alt efter materialetypen. Det knytter sig til ovenstående ønske om at ”forskellige visningsformater til forskellige materialetyper”.

Den højst fremtrædende og blå knap skal være >reserver< og ikke >+føj til huskeliste<, det skal være den direkte vej, som er fremtrædende. Teksten på huskelisteknappen skal blot være >HUSK<.

Den fremtrædende >Der er 23 i kø< skal fjernes fra visningen. Det er ikke meningsfuldt, da det ikke giver et realistisk billede af ventetid, da det blot baserer sig på antal reserveringer (og ikke antal reserveringer divideret med antal eksemplarer). Et tidspunkt for den forventede tilgængelighed kunne fx være >ventetid 1-2 uger<

e-resurse
Det er vigtigt, at man kan vælge både emne og titel fra startsiden og det skal være muligt at bladre alfabetisk – f.eks. hvis man skal bruge en eRessource som starter med S kan man klikke direkte på S’et.

En e-resurse skal kunne være tilknyttet flere emnegrupper.

Det skal være muligt at kombinere emne og adgang, fx ’Hobby’ og ’fjernadgang’ på samme tid.

Der ønskes et felt til beskrivelse af den enkelte e-resurse. Ved emne-listning af e-resurser ønskes et felt foroven til beskrivelse – redigerbart for det enkelte bibliotek. Desuden ønskes et felt forneden ved emne-listning, ligeledes redigerbart for det enkelte bibliotek (København vil fx bruge det til at tilføre relevante ikke licens-belagte e-resurser).

 

 

Anbefaling: Netresurser der ikke direkte er integreret i brønden (som fx Ebrary) katalogiseres så de bliver søgbare på lige fod med andre materialer. Det anbefales således, at man i guiden e-resurser kan trække beskrivelsen af de enkelte e-resurser fra katalogpost, således at brugerne kan søge videre i bibliotekets materialer direkte fra beskrivelsen af e-resursen (fx ved at klikke på et emneord – ganske som ved andre postvisning). Der ønskes altså udviklet et visningsformat til brug i e-resurse-guiden.

>Apropos taksonomi for materialetyper i visning anbefaler København, at der arbejdes på ensartet navngivning omkring e-resurser/Netmedier m.v.<

Vi kan godt lide Tab Roll i forbindelse med formidlingen (som den er vist i Mockups)

Med hensyn til adgang til e-resurser via brønden/materialesøgning anbefaler vi selvfølgelig single logon. Men indtil det bliver muligt, anbefaler vi Mouse Over med forklaring af login procedure. (Løses måske ved skift til Gentofte).

Grupper: