Referat af møde i Team mobile.T!NG - 27. januar 2014

Ordstyrer: Ann-Britt - Fredericia
Referent: Sofie - Kolding
 
Til stede: Franz – Bellcom, Suzan – København, Karen – Silkeborg, Rolf – DDB, 
Carsten – Århus, Ann-Britt – Fredericia & Sofie - Kolding
 
 

1. Godkendelse af referat fra d. 28. august 

Kan ses her: http://ting.dk/document/mobileting-referat-28august-2013
godkendt
 
 

2. Runde med nyheder og input fra de enkelte deltagere 

Kolding: Har lige fået ny chef, men ellers ikke noget nyt (på mobil-fronten)
Bellcom: ikke nogen nyheder
København: Har også fået en ny chef, men ellers ikke noget
Silkeborg: Ingen nyheder
Esbjerg: Ingen nyheder
Århus: 
Første version af appen til Ereolen er ude, meget tæt på at få næste version ud, bl.a. med forbedring af motor, så den bliver hurtigere og lettere i brug, hvilket gør den bedre fungerende på ældre smart-phones også. Desuden er der flere muligheder bl.a. mulighed for at indstille lysstyrken. De har været meget fokuseret på at få en stabil app ud der virker (også selvom den er simpel), men får en del henvendelser omkring features som folk har vænnet sig til at bruge, mens det var bluefire man brugte.
Netlydbog har længe haft det problem at det lever på en forældet platform, men nu er der ved at blive udviklet en ny HTML5 player, som snart går i test. I første omgang bliver det nok som brug på hjemmesiden til bedre streaming. Men på længere sigt også som app – der diskuteres dog stadigvæk på hvordan – en hel lydbog fylder temmelig meget som fil, så mange vil få plads-problemer, men måske kan man opdele bogen i pakker, så kan man selv bestemme, hvor mange man henter ned af gangen.
BApps – som er blevet omdøbt til ”Biblioteket” overgår til DDB og bliver en del af basis-pakken. Den bliver lagt sammen med ”Biblioteket online” – som er blevet omdøbt til ”Ebiblioteket” – så de kommer til at lægge i samme app – de får også et nyt logo (et fint et – vi fik lov at se :) – de er ved at finpudseden første version, som er til IOS (Iphone og Ipad), der kommer en android version senere.
Fredericia: Er også i venteposition lige som resten af os. Bruger pt. en del tid på at diskutere DDBsite i forhold til appen – er det vigtigt at have begge, hvad får man mere i appen, der retfærdiggør at det har et andet grafisk udtryk og skal markedsføres.
 
 

3. Kravskatalog – hvad gør vi?

Rolf fortalte at DDB vil forsøge at lave et overblik (via en semantisk mediawiki) over hvad komponenter der er mulighed for at få via Ding/DDB CMS, det er ret indviklet og svært at holde opdateret – de forsøger at gøre det på funktionsniveau, for at gøre det lettere at gennemskue.
København bruger et lignende produkt – Fisk – til projektstyring.
Der var en diskussion omkring om man kunne oprette en ny indholdstype på Ting. Franz og Ewan er i gang med at lave et udkast til dette. 
Vi besluttede at tage punktet til næste møde og at Franz og Ewans udkast bliver oplæg til punktet.
 

4. Skal vi have en ”nyhedsstrøm” af en slags?

Vi blev enige om at oprette en gruppe på LinkedIn, hvor vi kan udsende nyheder og ting vi lige falder over inden for mobil området, som vi mener kan have de andre i gruppens interesse. Ding-/Biblioteksfolk/andre med interesse for området kan selvfølgelig blive medlem af gruppen. Franz oprettede gruppen på stedet [Der er pt. 25 medlemmer :-)]
Adressen på gruppen er:
 

5. Frokost

 

6. Temadiskussion: DDB, Rolf Madsen fra DDB deltog

Ann-Britt skriver en artikel ud fra diskussionen
 
Stikord/sætninger fra diskussionen (ikke fuldstændigt referat!):
 
Demositet for DDB CMS er ude for alle biblioteker, der kommer snart en opdatering med en lokal administratorbruger, så man kan se backend.
 
DBC hoster, der mangler kun nogle leveranceplan/snitflader, som i øjeblikket diskuteres, formentlig bliver der tre niveauer:
Redaktørniveau – med fuld support (kan ikke ændre meget andet end farver/logo og indhold)
Webmasterniveau – Dette er det niveau der er mest usikker pt. da DBC ikke kan garantere support, på kode andre piller i. Franz foreslog at man f.eks.  kunne lave en aftale om at få lavet en tilretning ved en anden leverandør, som så blev godkendt – eller var support på denne del, eller at man kunne lave supportaftaler på det hele med andre. DDB vil gerne have flere på banen, ideen er ligesom med Ting at vi ikke skal være for leverandørafhængig.
Programmørniveau . Der kan det hele selv – her bliver til gengæld ingen support
 
Der bliver behov for testbiblioteker – DDB har pt en lille liste på interesserede piltotbiblioteker
 
De første biblioteker bliver nok dem der skal starte med en ren installation, hvordan overførsel fra Ding1 site skal afklares.
 
DDB har ikke en stor nok organisation til at gå ud og oplære alle biblioteker, man må forvente at oplæring sker via centralbiblioteker, lokale workshops mm.
 
DDB vil være en driftsorienteret organisation, Ting og udviklingsprojekter vil stadig skulle stå for udvikling, som kan føre til komponenter der kan komme med i Core
 
DDB er i øjeblikket ved at planlægge et stort ”søge” projekt sammen med biblikotek.dk omkring fælles søgemotor. Det bliver et projekt med tilknyttede følge-forskere.
 
I forhold til integration til det nye bibliotekssystem, bliver der selvfølgelig også en integration til dette. Man arbejder pt. på at lave en standard for grænsefladen til bibliotekssystemet, så man kan skubbe mere af arbejdet ned i webservicelaget
 
Ding2 og dermed DDB CMS sites er gennemtænkt mere i forhold til brugervenlighed (læselige fonte osv.) end Ding1 var
 
Det er meningen at der skal være faggrupper(på chefniveau) og arbejdsgrupper på forskellige områder (f.eks. CMS, mobil, formidling) foreløbig er der nedsat en infrastruktur-faggruppe. Mobile.Ting kan blive til en sådan arbejdsgruppe på længere sigt. Foreløbig vil vi også adressere DDB på lige fod med hvad der ellers sker i Ting og biblioteks-mobil verdenen.
 
BPI (Biblioteks Produceret Indhold) er prioriteret til at være noget af det første der kommer med.
 
DDB vil gerne have flere leverandører på banen på længere sigt, men først skal procedurer mm. køres igennem og fastsættes
 
DDB vil gerne have god kontakt til indholdsproducenterne. Sofie og Ann-Britt fortalte at koordinationsudvalget for Tings redaktørnetværk, var ved at arrangere en ”Redaktørdag”, Rolf foreslog at man tog kontakt til Maja Vestbirk fra DDB.
 
Hvordan får vi gode mobile løsninger til læsesvage og Blinde?
Flere forslag om samarbejde med Nota og bibliotekarer der selv er læsesvage mm. – Enighed om at vi kunne tage det som tema på et tidspunkt
 
Hele statistikområdet skal der også findes en løsning på, de fleste bruger KPIindex, Google analytics og Siteimprove
 
 

7. planlægning af temaer for foråret 2014 møderne

Sofie sender doodler ud til møder i april og juni.
 
Tema på mødet i april: 
Mobile styresystemer, hvor står vi? (+ E-ink?) Carsten finder en oplægsholder
 
Tema på mødet i juni: DDBs mobile grænseflader og planlægning af en mobile day
 
[
Ideer til senere temaer fra resten af mødet:
Hvordan får vi gode mobile løsninger til læsesvage og Blinde?
Strategier for biblioteksapps fremover
]
 

8. Evt.

Rolf spurgte til vores holdning til den mobile app nu hvor hjemmesiderne bliver udarbejdet efter ”mobile first”/responsive design, skal vi køre videre med to spor, skal den køre som sig selv parallelt med DDB-CMS, og have sit eget coreteam? Hvad skal strategien omkring den være? – skal den være en schweitzerkniv eller skal vi gå efter mere smalle apps? – og hvordan finder vi ud af hvad der bliver brugt/ brugerne vil have?
 …. Vi blev enige om at det var en god ide at tage det som en tema diskussion på et senere møde
Grupper: