Referat af møde i Team mobile.Ting 28 august 2012

Til stede: Jørn (Bellcom), Ewan (Vejle), Rasmus (DBC), Jan (Glostrup), Flemming (Fredericia), Pia (Kolding), Nicolai (Kolding) og Sofie (Kolding) (referent).

Mødeledelse: Nicolai (Kolding)
Mødereferat: Sofie (Kolding) (I stedet for Århus) 

1. Godkendelse af referat

Godkendt

2. Mobil-udviklingsretningslinjer, herunder også non-funktionelle krav for at sikre åben/genbrugelighed og kodekvalitet / v. Jan fra Glostrup og Rasmus fra DBC 

A. Retningslinier for (mobil) udvikling
Rasmus fremviste et udkast til en mere ”operationaliserbar” måde at opstille krav. Et slags kravkatalog, der kan udvides, rettes og kommenteres efter behov og som kan henvendes både til teknikere og ikke teknikere. Kravkataloget havde han opstillet i XML, så der forholdsvis let kan laves flere versioner af samme dokument, til f.eks. forskellige målgrupper. Se siden med oplægger her: bit.ly/mobileting 
Det blev besluttet at Sofie skulle lave et udkast på baggrund af Rasmus arbejde, som kan sendes som forslag til næste Councilmøde.

B: Teknisk arkitektur
Her viste det sig at de fleste faktisk afventede BApps projektet. Der var der en længere diskussion omkring de sprog og teknologier der blev brugt i BApps. Der blev udtrykt bekymring for om BApps lader den man køber den tekniske løsning fra (Redia) vælge dette selv. Det betyder så at de udviklere, som er i miljøet ikke bliver taget med på råd.

Jan viste hvordan man kører på en skal fra webapplikation (der virker på alle platforme, men til gengæld ikke kan så meget og er ret langsom) til ren native applikation (der er hurtig og har adgang til alt hvad den mobile platform kan – men til gengæld kun virker på den enkelte platform). Hvis BApps bliver det projekt som viser hvilken teknologi vi kommer til at bruge fremover, vil det have stor indvirkning på udviklernes arbejde fremover, derfor efterlyste de indflydelse og som minimum åbenhed omkring hvordan og hvilke beslutninger der blev taget.
Det blev besluttet at Nicolai skulle spørge BApps projektet hvad de har valgt af platform.

3. Siden sidst runde: 

Glostrup: arbejder med sin native app løsning (se foregående mødereferat) – det er nu lykkes at have forbindelse til Alma/Brønden

Kolding: Er med i BApps, men ellers er vores app (som Redia laver) også på vej.

Fredericia: Er lige kommet med en simpel app via Webview til Android. (Flemming har efterfølgende lagt lidt om dette projekt på tinghjemmesiden: ting.dk/document/web-view-med-bibliotek )

Bellcom: Franz arbejder i øjeblikket primært med Responsive design ikke kun i Ting regi, men også andre druplasammenhænge

Vejle: Er ude med sin nye version 1 app fra Redia – og arbejder pt. på at der skal kunne skannes fra næste version. De har fået god respons fra brugerne og luger i øjeblikket ud i fejl mm. Derudover er de lige ved at rette de sidste ting på Wagnerguiden (hvor man kan gå fra en post i bibliotekssystemet og få at vide hvor i biblioteket den er opstillet på et oversigtkort)

DBC: Her fylder den nye bibliotek.dk meget. De arbejder også med Responsive design, flere apps og en opdatering af deres mobilstrategi.

4. Frokost

5. Formidling på mobil platforme, præsentation af Løsningsskema / v. Ewan fra Vejle 

Ewan viste nogen af konklusionerne fra projektet mobil platforme. Bl.a. hvordan man via deres klassifikation af projekterne kunne opstille dem grafisk i forskellige sammenhænge. Især opstilling i forhold til 4-rumsmodellen fik megen interesse fra gruppen. Se slidene fra oplægget i den vedhæftede pdf fil. Måden at stille det op på i et løsningsskema og derfra trække profiler ud, vil kunne give endnu mere spændende resultater hvis vi får flere løsninger ind i skemaet. Ewan og Sofie arbejder videre på at få kombineret løsningsskemaet med listen over mobilprojekter her på siden.

6. Forslag til ”Mobil bibliotek”-temadag / v. Kolding 

Sofie havde lavet et udkast til en Going Mobile dag rettet mod chefer og nøglepersoner fra biblioteker som endnu ikke er med på mobilbølgen. Der kom flere gode ideer. På grund af tidsmangel besluttede vi at Sofie lægger det tilrettede udkast op på Ting, herfra kan vi kommentere videre på det, og så tage en beslutning på næste team mobil møde.

7. Evt. 

Nåede vi ikke

Upload
Grupper: