Referat af Mobile.Ting møde d. 29. april

 1. Godkendelse af referat

  Godkendt. Der er oprettet en gruppe på Linked-in: http://www.linkedin.com/groups?gid=7448875

   

 2. Runde med nyheder med input fra de enkelte deltagere.

  Århus Status for biblioteksappen: Carsten og DDB hjælper bibliotekerne med at komme på den nye app, som har fået navnet ”Biblioteket”. Når formularen er klar til at kunne udfyldes, bliver alle konfigureringsoplysninger sendt til kunden. Der er desuden en Android-version på vej. Carsten er kontakt: cmkaa@aarhus.dk.
  Lige nu er appen kun i stand til at være på brønd 2 og DDE Libra 8. DDB skal finde midler til at udvide til Brønd 3. På Netlydbog lanceres en HTML5 baseret streaming af lydbøger d. 1.maj. Der arbejdes desuden på en fælles app for Ereolen og Netlydbog, deadline er midt i maj. De to sites fortsætter hver især, og formidling trækkes i feeds til appen fra de to sider.
  Glostrup Jan er en stor tilhænger af native apps! I øjeblikket laver han et proof of concept på et app-projekt, som går på tværs af platforme (en fælles api for mere eller mindre alting, f.eks. integration af bibliotekssystemer). København Er ikke kommet med i DDB endnu, men forventer en snarlig indmeldelse. I øjeblikket arbejdes der med en generel biblioteksstrategi, herunder skal der udarbejdes en digital strategi. Inspiration kommer blandt andet fra Statens Museum for Kunsts strategiske arbejde, som kan ses her: http://www.smk.dk/fileadmin/user_upload/Dokumenter/om-museet/SMKdigital/Strategi_2010.pdf
  Esbjerg: arbejder også med en digital strategi. Hjælper desuden Esbjerg Kommune med app-formidling, da den har besluttet, at alle skolebørn skal have ipads.  
  DBC Er beskæftiget med udviklingen af brønd 3, det nationale fælles bibliotekssystem og opsætning af driftssystem til DDB-cms. Det mobile har DBC generelt ikke beskæftiget sig særligt med, dog er der påbegyndt et projekt for et mobilsite for Palles Gavebod (prototype) med en Mobile only-strategi for prototypen. DBC vil arbejde med differentierede grænseflader, så man ikke arbejder med en bestemt grænseflade til alle. Overordnet model med feeds, som den enkelte bruger kan tilmelde sig. Filmstriben: der er en native app på vej.

   

 3. Kravskataloget

  Det var planen at udarbejde en indholdstype som skal gøre det lettere at udfærdige kravspecs. Der blev planlagt en workshop, men kun 4 tilmeldte sig. Det vides ikke helt om indholdstypen er færdig, men vi tager det op i gruppen igen, når vi ved noget mere. Kommisoriet skal opdateres (mht. hvem der er med).

   

 4. Oversigt over mobilsider, apps, og projekter

  Listen på Ting opdateres ikke længere, da vi har afventet Ewans nye løsning. Desværre er det ikke helt let at opdatere Ewans oversigt. Der var enighed om at vedligeholde siden på Ting med både interne og eksterne projekter, og det skal gøres i forbindelse med nyhedsrunden. Den, der fortæller, opdaterer efterfølgende listen på Ting-siden: http://ting.dk/wiki/oversigt-over-biblioteks-mobil-sider-apps-og-projekter

5. Frokost

6. Tema om mobile styresystemer

Der kommer løbende en del henvendelser fra borgere om, hvornår vores apps udkommer de forskeliige styresystemer, og det er en udfordring at holde trit med udviklingen. En ting er salgstal for mobiltelefonerne, en anden er faktisk adfærd. IOS og Android er overraskende spillere stadig, og bliver nok ikke vippet af pinden lige med det samme. Kan vi leve med, at vores services dækker 95 % af brugerne? Skal man lave en tværplatformsløsning eller nøjes med at 5 procent af brugerne ikke kan få adgang?

 

7. Ekstra dagsordenspunkt: gruppens berettigelse

Hvordan bliver vores stemme hørt? Vi skal finde kommunikationsveje mellem gruppen og beslutningstagere. Der er behov for en indstilling. Suzan laver et diskussionsoplæg. Man kan høre sine ledere om de deltager i relevante beslutningsfora. Desuden deltager nogle af os i DDB - faggrupper, blandt andet Ann-Britt, som er med i formidlingsfaggruppen. Der fremkom et forslag om at se på kommisoriet igen i forbindelse med gruppens arbejde med en indstilling/ mobilstrategi.

       
        8. Evt.

Vi venter med næste møde til august. Dagsordenspunkter til næste gang: mobile grænseflader til DDB og mobile day/ temadag.

 

 

 

Grupper: