Mobile udviklingsmetoder

Oplæg holdt på mobile.Ting møde 13. april 2011.

Oversigt over forskellige metoder for udvikling af 'apps' til mobile enheder. De dybere tekniske detaljer kan fås ved henvendelse til mig.

Upload
Grupper: