Kommissorium for Mobile.Ting

Formål
At rådgive og udføre review af nye projekter med henblik på kvalitetssikring og minimering af risici, bl.a. ved hjælp til udformning af kravspecifikationer og udarbejdelse af kravkatalog
At undgå unødige omkostninger forbundet med paralleludvikling og vedligehold til mange platforme 
At tilbyde overblik over mobile projekter via projektoversigten på Ting.dk
At være opsøgende i forbindelse med mobilrelevante projekter  
 
Opgaver
At have fingeren på pulsen mht. mobiltrends, nye platforme og mobilteknologi
Vedligeholdelse af oversigt over mobile biblioteksprojekter
Formidling af alle slags mobilnyheder, f.eks. på Ting.dk eller som fælles tweets
Tema-artikler til ting.dk og/eller nyhedsbrevet 
At tilbyde mobile.Ting som sparringspartner til mobilrelevante projekter 
Fokus på responsive design i den nyeste ding-version
Rådgivning og sparring til Ding2tal-projektet og DDB
 
Teamet refererer til:
Ting.Council. Det tilstræbes, at der afholdes temamøder med andre teams med henblik på gensidig inspiration og afklaring af fælles snitflader.  
 
Medlemmer pt. (juni 2014)
 
Bellcom
 
DBC
Søren Vibjerg
 
DDB
Rolf Madsen
 
Esbjerg
 
Fredericia:
 
Glostrup:
 
Kolding:
 
København:
Nino Tiainen
 
Odense:
 
Randers:
 
Silkeborg:
 
Vejle:
 
Århus:
 
 
Møder
Der afholdes 4-5 møder pr. år. Arbejdsformen er diskuterende, oplysende og inspirerende. Koordinator for teamet indkalder og tilrettelægger dagsordenen. Referater offentliggøres på Ting.dk. Kommisoriet revideres 1 gang om året.
 
Anbefaling/retningslinier for udvikling
Mobile.Ting anbefaler, at igangsættere af  mobile projekter på forhånd nøje overvejer, hvilken type app, som bedst svarer til resurser og behov. 
Der findes tre typer: 
native app 
webapp 
hybridapp
Valget afhænger blandt andet af hvor stor datamængden er og hvilken målgruppe, man ønsker at ramme. Hvis det gælder om at kunne tilbyde appen til flest brugere på tværs af mobile platforme, sikre at brugerne altid har den senest opdaterede version, og at funktionalitet kan fjernes og tilføjes efterhånden som behovet opstår, så er det en web- eller hybridapp, man skal have. HTML5-teknologien er efterhånden ved at være så moden, at det i mange tilfælde kun kan betale sig at udvikle en native app, hvis løsningen kræver brug af smartphonens indbyggede teknologi eller hvis appen skal håndtere meget store datamængder.
Er du i tvivl, så henvend dig venligst til teamet.
 
Links/yderligere information
Grupper: