Haps en apps

 

Projekttitel: Haps en apps – en kærneydelse til gamergenerationen 

Indsatsområde: Bibliteksbetjening af børn

Projektejer: Silkeborg

 

Resume:

Projektet vil skabe et spil til smartphone, som bringer den klassiske biblioteksintroduktion i øjenhøjde med børnene. De skal opdage biblioteket mange tilbud gennem spillet. Der grundlæggende handler om at optjene point til sin figur. Spillet skal være medinddragende og engagerende og vil teknisk være nyt for bibliotekerne. Det skal fungere på nationalt plan og kunne tilpasse forskellige typer introduktioner gennem en spilskabelon. Tilknytning til Palles Gavebod.Bibliotekerne står over en ny brugergruppe, de digitale indfødte, børnene kommer til at bruge biblioteket på en helt ny måde gennem spillet, der er behov for et tidssvarende biblioteksmøde, der kan engagere, moti-vere og fastholde børnenes interesse for biblioteket. 

Grupper: