Opdatering af åbningstidsmodulet - kommentarer og ændringsforslag velkomne

Der har længe været frustrationer over hvordan åbningstidssystemet virker i ding.TING.
København har mulighed for og projektmidler til at lave et projekt der retter op på det - og vi satser på en løsning, der hurtigst muligt kan implemeteres i Ding 1/Drupal 6 og uproblematisk kan videreføres i Drupal 7.

Vi har allieret os med Reload og har brug for at rykke hurtigt og regner med at gå igang allerede i løbet af uge 46, så der bliver ikke tid de (analoge) workshops, vi normalt ville invitere til. Alle interesserede er imidlertid velkomne til at kommentere på vores oplæg:

https://docs.google.com/document/d/13sACJU7e5xRYyIxfKZeWouCNr4xHzBXnPDHc...

Grupper:

Kommentarer

Dokumentet er opdateret

Så har jeg lavet et uddybende skriv på åbningstiderne her. Der må meget gerne kommenteres og udfordres!

Administrationsgrænsefladen

Spændende oplæg på en lille, men meget vigtig del af Ding!.

I forhold til behov 1, ville det være rigtig godt med ret oplæg på, hvordan I forestiller jer at den administrative grænseflade kommer til at se ud.

Enig

Ja, vi har brug for at få det wireframet lidt.

Forslag: tydeligere markering af de ekstra åbningstider

Webredaktionenen i ÅKB har set på forslaget  og har flg. kommentar:

Måske kan de ekstra åbningstider markeres lidt tydeligere end blot en grå linie med tekst – det er vi bange for at man overser…  Måske skal der være en rød ramme om ligesom de særlige ”popups”

Bemærkning fra core.Team

 

Rent kode-mæssigt i forhold til ding.hovedsporet og core:  det er helt afgørende at alle andre ding-sites kan opgradere til det nye åbningstidsmodul uden at skulle foretage en masse manuelle ting; derfor skal der laves en upgrade path. 

Det jeg hører om hvordan den

Det jeg hører om hvordan den nye skal fungere og hvordan den gamle fungerer, gør dem grundlæggende inkompatible. Vi risikerer at lave et upgrade path hvor halvdelen af bibliotekerne skal ind og rydde op i de importerede åbningstider.

I den gamle opsætter man nogen regler der kører på ubestemt tid, i den nye opretter man nogen åbningstider i et tidsrum.

guide eller/og dokumentation

hvis der ikke kan laves en automatisk opdatering (upgrade path) , bør der laves en guide til / dokumenteres, hvordan man opgraderer fra det gamle modul til det nye.

Måske 2 moduler

En basic = nuværende

Og en med mere funktionalitet/mere komplex/bedre konfigurerbarhed/mv. = en ny modul (måske kun til ding2?)

to moduler

Ja, vi laver det nok som et helt nyt modul. Jeg ser ikke ikke nogen teknisk upgradepath, jeg tror simpelthen at det vil blive for dyrt og dårligt, og det er jo alligevel en god anledning til at få tjekket åbningstiderne igennem og måske få dem gjort mere korrekte.

Men det er klart at det måske bliver lidt bøvlet at gå fra det ene modul til det andet, det skal vi lige have med i overvejelserne

Burde vel være muligt at

Burde vel være muligt at konstruere det således at begge moduler kan være aktive samtidig, så man i ro og mag kan fylde åbningstider i det nye system, mens de gamle bliver vist for brugerne.

Måske 2 moduler?

KKB er gået igang med at udvikle både en ding1 og ding2 version af et nyt åbningstidsmodul, fordi vi har brug for en løsning her og nu. Det kan ikke vente, til vi er klar til at gå over til ding2.

2 slags åbningstid

Set med redaktionsøjne (og ikke udviklerøjne) er vores kommentar fra redaktionen i Randers, at vi kæmper med at finde en løsning i forhold til åbne biblioteker med personalebetjent åbningstid og selvbetjent åbningstid. Optimalt set skulle der være en samtidig visning af to dynamiske åbningstider, hvor det tydeligt fremgår, i hvilke tidsrum der er personalebetjening, og hvilke der er selvbetjening. Den nuværende dynamiske visning (med Åben-Lukket osv.) er alle tiders (i forhold til en gammeldags tabel), men hvordan gør I andre, der har "selvbetjente" biblioteker, og har brug for at vise 2 typer åbningstider?

Hvad tænker I om denne problematik?

Mvh. Dorte (Randers Bibliotek)

Med/uden betjening

Hej Dorte

Jo, det var faktisk også en del af use-casen her, og er også kort beskrevet i dokumentet, men nok ikke udpenslet nok.

Vi har nemlig stødt på den samme udfordring i fx Kolding.
Men der kan også være andre varianter af samme problem, fx "Aftenåbent, men kun med adgangskort", og i kan sikkert finde på en masse andre cases selv.

Derfor var vores umiddelbare tanke, at man kunne knytte en kommentar til en åbningstid, fx "Uden betjening".

I oplægget kommer den beskrivelse så kun frem når man peger, men det kan jo ændres for det enkelte bibliotek hvordan man gerne vil have det vist. 

Hvis vi skal ud i en lidt mere kompliceret løsning, så skulle man kunne knytte en åbningstid til forskellige kategorier (som man så selv definerede), fx "Åben (med betjening)", "Åben, uden betjening", "Åben, kun for seniorer" eller hvad i nu har brug for. 

Derved kan vi mere teknisk tildele de forskellige kategorier nogle forskellige visningsformater, og derfor i det lokale theme fremhæve specifikke informationer.

Men som jeg ser det, så indeholder modellen understøttelse for jeres behov, det handler mere om hvordan vi viser det bedst muligt.

Billund Bibliotekerne får

Billund Bibliotekerne får samme problematik som Randers Bibliotekerne mht. betjent og ubetjent åbningstid. Tilsvarende ved jeg at Vejle har haft de samme overvejelser.

Udvikling skudt igang

Vi er nu gået i gang med at udvikle på åbningstidsmodulet i dag.

Jeg har opdateret Google doc med håndtegnede wireframes af backenden.

Vi planlægger lige at få dem rentegnede og dokumenterede i løbet af en uges tid.

/rasmus

Preview på administrationsgrænseflade

Udviklingen skrider stødt fremad. Hvis nogen er interesserede i at se et preview på administrationsgrænsefladen, kan I se det her: http://db.tt/Q7NSVQom.

Modulet er også tilgængeligt på drupal.org: http://drupal.org/project/opening_hours.

Status

Hej alle,

Er der nogen fremskridt, eller ny status på dette modul (både ift. til D6 og D7)?

Status

Hej

Hermed en status:

Åbningstidsmodulet til D6 har gennemgået code review og forventes at være  en del af builded i ding.core til version 1.8.

Hvis du vil kigge på det og prøve modulet allerede nu kan du lave et nyt build (til test) fra: https://github.com/dingproject/ding-deploy

Du skal dog være opmræksom på at det nyeste build vil indeholde temasider og andre ændringer. Du kan følge ændringer til releasen her: https://libraryding.lighthouseapp.com/projects/27862-hovedspor/milestones/87824-180

Åbningstidsmodulet til D7 er udviklet, men ikke inkluderet i ding 2 projektet endnu.  

Tak

Tak for informationen.

Har du link til modulets repositories for hhv. Drupal 6 og Drupal 7 (så vi kan se koden)?

På drupal.org

Modulet, bugtracking, Git repos osv. er altsammen at finde på drupal.org: Opening hours :)

Dynamo og panels

Husk at bruge den nyeste udgave af basic dynamo (http://github.com/dingproject/dynamo) og panels varianter (http://github.com/dingproject/ding).