Lave brugertest i fællesskab

Vi har tidligere lavet "Tænke højt" brugertest af Koldingbibliotekernes hjemmeside (kvalitative test).... og det er der også flere andre biblioteker der har gjort

I T!NG konceptets ånd kunne vi med fordel udvikle og lave test partnerne imellem....

Vi kunne sammen:

- Udvikle gode spørgeguide skabeloner
- Udvikle dokumentation af af test resultater (professionalisere afrapporteringen)
- Lave et Team/ korps bestående af personer med brugertest erfaringer, som partnerne imellem tester hinandens hjemmeside(r) (øget validitet)
- Skabe flere test (sammen) (ressourceudnyttelse)
- Skabe kompetenceløft sammen
- Nemmere værgning af testpersoner ved f.eks. at lave en "Testerdatabase"
- Udvikle nye testmetoder
- Være på forkant i forhold til at sætte en brugertest "i søen"
- Flere

Hvad synes du?