Testadgang til Masterfile Premier (fra Ebsco) via testbrønden Nextkilde

Masterfile Premier fra Ebsco klar til test i Nextkilde:

 

Vi har i løbet af juli måned fået lagt ca. 200.000 artikelposter fra den licensbelagte kilde Masterfile Premier (fra Ebsco) ind i testbrønden Nextkilde, og der åbnes nu op for adgangen til disse.

Det drejer sig om et udvalg af artikler fra ca. 4500 tidsskrifter - både populære og videnskabelige. Der er kun medtaget artikler med link til fuldtekst. Artiklerne dækker over et bredt spektrum af emner  de fleste er fra 1975 og fremefter. I alt består kilden af ca. 3 millioner poster, men de resterende bliver først lagt ind når kilden går i drift.

I kan læse mere om kilden her: http://oss.dbc.dk/wiki/bin/view/Databroend/DataKilderMasterFilePremier%28Ebsco%29

 Der er således nu klar til, at I kan teste hvordan det fungerer med de mange engelsksprogede artikler.

Bemærk, at det kan give mere mening at teste i Nextkilde, hvis man samtidig har sit eget biblioteks katalogposter i testbrønden. Har man ikke dette bedes man kontakte DBC, og så sørger vi for at få dem langt ind i.

Hvis I ønsker testbrøndadgang til Masterfile Premier-poster, vælger I kilden i VIP-basen og knytter kilden til jeres test-opac.

Link til fuldteksten skal dannes ud fra hasOnlineAccess relationen, som indeholder ID nr på artiklen plus et foranstående [URL]. [URL] skal erstattes med det enkelte biblioteks adgang til Ebsco Masterfile Premier.

  

Med venlig hilsen

DBC

Grupper: