Personalisering - Systemarkitektur og wireframes

Det går fremad med personaliseringsprojektet og løsningen bliver mere og mere håndgribelig. 

b14 har udarbejdet visuel præsentation af løsningens sytemarkitektur og wireframes:

http://util.b14.dk/transport/Personalisering_130612.pdf

I er selvfølgelig velkomne til at kommentere og stille spørgsmål til præsentationen.