Nyt Udvikler-netværk i TING

TING-fællesskabet vokser, flere og flere projekter søsættes alt imens flere og flere udviklere sidder bag skærmen og gør idéerne til virkelighed.

Mange biblioteker og leverandører melder sig ind i TING og vil gerne bidrage til udviklingen. Det betyder at TING flytter sig hurtigere og bliver bedre og bedre. Samtidig bliver det ekstra vigtigt med et godt samarbejde blandt udviklerne i communitiet. Derfor arrangerede TING i marts en udviklerdag, hvor 35 udviklere var samlet. Dagen gav udviklerne mulighed for at erfaringsudveksle og vidensdele. Dagen var præget af stort engagement, nye initiativer og godt samarbejde.

For netop at bevare og understøtte samarbejdet fremadrettet har TING etableret et decideret udviklernetværk, som samtidig har fået sin egen side her på Ting.dk. Herved giver vi udviklere og andre interesserede mulighed for at dele erfaringer, diskutere problemstillinger, stille spørgsmål m.v.

Formålet med netværket er at understøtte erfaringsudveksling og vidensdeling, herunder viden om fælles værktøjer, arbejdsmetoder, viden om TING arkitektur samt for de, der udvikler til Ding, best practices ved Ding-koden (Code Guidelines).

Følg med i TING Udvikler-netværket her