Nyhedslister

Et af de største ønsker fra vores brugere her på Randers Bibliotek siden vi gik i luften med vores Ting hjemmeside har været nyhedslister. Vi har derfor udviklet to moduler: Ting news list og Ting Alma Search til at vise nyhedslister. Ting news list virker lidt alla forsidekarusellen og viser i højre kolonne på forsiden forsiderne på det nyeste materiale. Der er 4 fanblade som vi øjeblikket indeler i skøn, krimi, fag og børn. Se nærmere på randersbib.dk.  Ting alma search gør det muligt at specificere et link hvor man definerer en query. F.eks dvd i børneafdelingen købt indenfor de 30 dage. Resulaterne bliver så vist på en kopi af den almindelige resultatside.

Begge moduler bruger en metode i Alma webservicen som heder runLmsSearch den gør det muligt at søge i DDElibra med søgesproget ccl som er det samme bibliotekarerne bruger til dagligt. Jeg har udviklet en lille udvidelse til AlmaClientClass.php (linje 981) som gør det muligt at bruge den metode. Den udvidelse vil jeg forslå at kommer i med Core. DDELibra giver mulighed for at bruge en søgekode rh f.eks rh=10 som betyder materialer som er kommet på biblioteket indenfor de sidste 10 dage.

DBC er på vej med at inkludere accessionsdato i brønden. Når det kommer vil jeg udvide Ting news modulet til at også bruge brønden som kilde til nyhedslister.

Jeg betragter begge moduler som i beta samtidigt med at de afhænger af en metode som ikke er i Core endnu. Derfor har jeg ikke frigivet dem og sat på den officielle liste over udvidelsesmoduler endnu.

I hele taget er der nok behov for at hvert modul også tidligt i sin udvikling kan have en side her på ting.dk ligesom på drupal.org. Så har man mulighed for tidligt at dele kode og fortælle om hensigter med modulet og senere når det er frigivet komme med opdateringer og reagere på fejlmeddelser.

Grupper:

Kommentarer

Moduler på vej

God idé at hvert modul også tidligt i sin udvikling får en side her på ting.dk , så vi kan videndele både på det tekniske og det forretningsmæssige plan. 

Vedr. nyhedsliste: accessionsdato overføres nu til (test)Brønden, og i nær fremtid vil det være muligt at få den udleveret fra drifts-brønden.

Et del-projekt under Projekt-x, finansieret af Aarhus og københavn, er netop at lave et nyhedsliste-modul til ding. Projeket har ventet på, at accessionsdato´en blev tilgængelig i Brønden. Nu kan vi forhåbentligt i forening få lavet funktionaliteten, som efterspørges af biblioteker og brugere.

Det vil være oplagt at smelte det, du allerede har lavet, sammen med det projekt-x er i gang med.

Jeg vil opfordre dig til at tage kontakt til min kollega, Carsten Michael Kaa, cmkaa@aarhus.dk, som er projektleder på projekt-x. 

Spændende. Overvej strukturen!

Godt at se, Arni!

I forhold til ændringen til Alma-klienten så submit den meget gerne som et pull request. Det er den letteste måde at få ændringer med i Core.

I forhold til de enkelte moduler, så overvej om du kan flytte dem til separate repositories, som det er gjort for andre moduler ud over Ding-kernen. Du kan få inspiration til hvordan ved at se på eksemplerne i moduloversigten. Det gør det lettere for andre at bruge dem uden samtidig at skulle bruge hele jeres ting repository, der jo også kan indeholde andre ændringer.

Jeg har forsøgt at lave en wiki-side med Ding! moduler under udvikling. Tilføj meget gerne informationen her.

RE:Spændende. Overvej strukturen!

Tak for det Kasper. Jeg har lavet en pull request på koden i alma klienten. Jeg ser lige på det med eget repository for modulet. Jeg skal vist først opgradere min Github konto.

Gratis repositories

Du behøver ikke at opgradere din konto. Så længe repositoriet er offentligt, er det gratis.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.